Původní záměr města Pacova bylo snížit ve vybrané lokalitě Úvoz počet dopravních značek. „Z důvodu nesouhlasu značné části občanů, kteří bydlí v dané lokalitě, vlastník komunikací, tedy město Pacov, rozhodlo od žádosti ustoupit, žádost bere zpět,“ informoval o konečném rozhodnutí starosta Pacova Lukáš Vlček na oficiálních webových stránkách města.

Pro vedení Pacova je postoj místních obyvatel důležitý, a proto nechali konečné rozhodnutí o možných plánovaných změnách právě na nich. „Budeme respektovat názor obyvatel z dané lokality a bude ponechána stávající úprava dopravního značení,“ potvrdil Lukáš Vlček.

Reakce, ve kterých převažovaly spíše negativní názory nad těmi pozitivními, se začaly objevovat hned po uveřejnění záměru. Už tehdy vedení města upozornilo na to, že pokud se lidé žijící v dotčené lokalitě nedokáží se záměrem ztotožnit, vše zůstane při starém. „Nebudeme to dělat za každou cenu. Prostě se realizace neprovede,“ zdůraznil v minulosti starosta Pacova.

Lokalita Úvoz, do které spadají komunikace v ulici Barvířské, V Úvozu, Dlouhé, Zahradní, Výstavní, Příčné a Svatobarborské, měla na základě prvotního záměru zažít rošádu dopravního značení v prosinci. Město Pacov žádost o stanovení místní úpravy provozu podalo na tamní odbor dopravy již v září.

Ve zmíněné lokalitě mělo dojít ke značnému zredukování počtu dopravních značek. Plánovaná úprava spočívala například v odstranění značek upravující přednost v jízdě. Zároveň se v lokalitě měla objevit nová zóna s maximální povolenou rychlostí 30 kilometrů v hodině s předností zprava.

Prvotní záměr mimo jiné počítal i se zákazem vjezdu pro automobily nad tři a půl tuny, mimo dopravní obsluhy a řidiči by museli také sundat nohu z plynu na třech zpomalovacích prazích z malých kruhových polštářů.