Samotné stavbě však bude předcházet demolice. Kraj Vysočina chce k výstavbě nového depozitáře využít areál bývalých dílen Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov v okrajové části města. „Stávající objekt dílen v ulici K Silu je vzhledem ke svému současnému stavu určený kompletně k demolici. Nový depozitář včetně technického zázemí je navržen jako dvoupodlažní novostavba, a to jak s kapacitou pro administrativu, odbornou činnost, tak s velkorysým depozitním prostorem,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

Hlavním záměrem výstavby je soustředit do jednoho místa všechny archeologické podsbírky, které jsou nejrychleji rostoucí a mnohdy problematické pro uložení. „Do nových depozitářů chceme také přesunout sbírku Muzea Vysočiny Pelhřimov. Depozitáře v Třebíči a Heleníně se svojí zaplněností nyní blíží k devadesáti procentům. Díky plánovaným přesunům se v Heleníně vytvoří odhadovaná výhledová rezerva na dvacet let. Stejné vytvoření rezervy je odhadováno i v třebíčském depozitáři v případě přesunu archeologie do Pelhřimova,“ popsal ideální stav ukládání sbírek radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče Roman Fabeš.

Dálnice D1 u Speřic na Pehřimovsku.
Úsek u Speřic na Pelhřimovsku. Víme, kde se na Vysočině nejvíce bourá

Realizace výstavby je navázaná na zatím neznámý termín vyhlášení dotačních výzev. Pokud projekt uspěje, kraj by rád do dvou let zahájil stavební práce.

Přes tři sta milionů korun

Depozitář v Pelhřimově bude provozovat moderní konzervátorskou dílnu a archeologickou pracovnu. Hotová studie počítá i s kapacitami pro další odborné pracovny, badatelnu a další nezbytné zázemí. „Žádoucí je takzvaný vstupní depozitář, který obsahuje prostor pro navážení a prvotní ošetření a očištění sbírek a také karanténní místnost, kde budou sbírky uloženy po dobu nutnou k ošetření od případných škůdců,“ doplnil Karel Janoušek.

Stavba základní etapy depozitáře v Pelhřimově vyjde podle předběžných odhadů na 324 miliónů korun. Základní varianta depozitáře čítá téměř čtyři tisíce metrů čtverečních užitné plochy, z toho zhruba dva a půl tisíce metrů čtverečních plochy pro uložení sbírkových předmětů.

Navržená studie počítá i s případnou budoucí rozšiřující variantou, tedy dostavbou depozitární haly o další prostory, a to až téměř o devět set metrů čtverečních zastavěné plochy. Toto rozšíření však není předmětem aktuálního projektového záměru.

V rámci akce Pelhřimov! Město rekordů ŽIJE! se představí například Michala Struppová, rekordmanka ve Farmářském běhu žen.
Akce ve městě rekordů: nejdelší koberec nebo největší počet lidí v bublině

Uvolnění peněz na projektovou přípravu nového depozitáře bude 15. června schvalovat krajské zastupitelstvo.

Kraj Vysočina vlastní kromě „velkých“ depozitářů v Třebíči a v Heleníně řadu menších depozitárních prostor zejména v sídlech jednotlivých organizací nebo jejich poboček. S realizací nového depozitáře se také počítá v areálu Horácké galerie v Novém městě na Moravě, kde probíhá projektová příprava depozitáře skla a plastik. Větší depozitární prostory využívá ještě Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, ovšem v tomto případě se jedná o komerční pronájem.