Kraj Vysočina totiž na základě dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu vypsal vlastní dotační program, z něhož bude možné přispět na pořízení potřebného vybavení poskytovatelů, kteří jsou v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a provozují pobytové sociální služby. „Přechod na standard vysílání DVB-T2 způsobuje i příspěvkovým organizacím kraje náklady s nutností pořízení nové techniky, která umožňuje příjem ve formátu DVB-T2 HEVC. Tyto náklady jsou ale částečně kompenzovány naším novým programem podpory,“ informoval Radim Hošek, mluvčí kraje.

Jedná se o finanční podporu do výše tisíc korun na set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele, finanční podporu do výše tří tisíc korun na televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele a finanční podporu do výše sedm tisíc korun na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele.

Třebíčský domov důchodců je připravený

O dotaci mohou požádat provozovatelé některých služeb, například domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižení a mimo jiné i chráněných bydlení, a to do konce července příštího roku. „Kraj bude mít možnost požádat o profinancování poskytnuté dotace z prostředků ministerstva. Ministerstvo sice do svého programu nezahrnulo zařízení sociálních služeb provozovaná obchodními společnostmi, ale kraj z vlastních prostředků spolufinancuje vybavení i v těchto domovech,“ prozradil Radim Hošek.

Například v Domově pro seniory Třebíč ale chystanou změnu vyřešili s předstihem. „Máme externí firmu, která nám natahovala veškerou kabeláž a antény, takže jsme k nim vznesli dotaz, jestli budeme potřebovat udělat nějaké kroky k tomu, abychom zajistili seniorům příjem signálu tak, jak jsou zvyklí. Bylo nám řečeno, že je to v pořádku, že už to řešili dopředu. Nemusíme se tedy bát, že by nám v dubnu vypnuli vysílání,“ pochvalovala si Kamila Krupičková, vedoucí ekonomického úseku a zástupce ředitelky Domova pro seniory Třebíč.

Ve zmíněném třebíčském domově navíc nejsou televizory, které senioři využívají, v majetku organizace. „Klienti mají svoje televize, takže rodiny seniorů už se nás samozřejmě ptali, jak to bude fungovat,“ přemítala Kamila Krupičková s tím, že by tedy mělo vše proběhnout v pořádku.

Dětem pomůže sponzor

Naopak dětskému domovu Senožaty na Pelhřimovsku to určité komplikace přinese. „Budeme muset řešit nákup nových televizorů. Myslím si ale, že jsou v domově podstatnější věci, které si zaslouží pozornost. Proto nové televize budeme nakupovat postupně a hlavně podle toho, jak na tom budeme finančně,“ sdělila ředitelka dětského domova Senožaty Martina Buchalová Horská.

Děti ale nejspíš jednu novou televizi dostanou. „Máme hodného sponzora, který nám zřejmě letos jednu novou televizi daruje. Jinak v domově máme čtyři hlavní televize, které jsou rozdělené do jednotlivých rodinek a asi tři televize, které mají na pokojích starší děti. Ještě pronajímáme bytové jednotky, kde se výměna televizorů bude také muset řešit,“ řekla Martina Buchalová Horská.

Na stav současných televizorů se v těchto dnech zaměřili v Nemocnici Pelhřimov. „V říjnu došlo v pelhřimovské nemocnici k úpravám společných antén na jednotlivých budovách. Pracovníci technického úseku teď prochází jednotlivé televizory a zjišťují jejich stáří, na základě kterého se pak rozhodnou, zda se koupí televize nové, které budou podporovat nové vysílání DVB-T2 nebo se změna vysílání bude řešit nějakým set top boxem,“ informovala mluvčí Nemocnice Pelhřimov Petra Černo.

Dodala také, že zmíněné úpravy antén zatím pelhřimovskou nemocnici vyšly zhruba na 15 tisíc korun. „V hlavní lůžkové budově jsou téměř všechny pokoje vybaveny televizory. U ostatních oddělení, která jsou mimo hlavní lůžkovou budovu, je to sporadické. Tam nejsou všude,“ zmínila Petra Černo.

Havlíčkobrodská nemocnice počká na leden

V Nemocnici Havlíčkův Brod se změnou televizního vysílání začnou zabývat až po novém roce. „Budeme to řešit úpravou společných antén nebo použitím nějaké karty. Případně to bude chtít v některých místech i nový rozvod antén. Začátkem příštího roku tedy začneme zjišťovat, jaká je situace a budeme to řešit, abychom s tím pak v dubnu neměli problém,“ řekl Ivan Satrapa, vedoucí oddělení údržby Nemocnice Havlíčkův Brod.

V havlíčkobrodské nemocnici jsou televizory na odděleních, kde pacienti tráví více času. „Jedná se například o urologii, plicní oddělení či oddělení následné péče a rehabilitace, kde se také snažíme mít pokoje vybavené televizory. Jinak v nemocnici funguje systém půjčování televizorů. Pacienti ale také volí variantu, že si nosí svoje malé televizory nebo mají počítače,“ poznamenala Petra Černo.

Chystaná změna související s novým typem vysílání se příliš nedotkne Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. „Informace z rozhlasového a televizního vysílání jsou pro organizaci pouze doplňkovým zdrojem informací v době realizace zimní údržby silnic. Změna formátu vysílání nemá žádný strategický dopad na činnost organizace, neboť informace pro svoji hlavní činnost primárně získává z vlastního systému sběru informací,“ vysvětlil Aleš  Diviš, vedoucí útvaru ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Navíc zmíněná organizace v rámci modernizace svých pracovišť dlouhodobě realizovala modernizaci zařízení v návaznosti na nový systém vysílání ve formátu DVB-T2. „Organizace vlastní několik systémů příjmu rozhlasového a televizního vysílání ze satelitního vysílání, kde není nutné projít změnou těchto zařízení. U pozemního systému vysílání došlo postupně k nákupu TV přijímačů, set top boxů a rozvodů schopných přijímat tento nový systém vysílání. Náklady s touto změnou negenerovaly mimořádné výdaje, ale byly součástí plánované dlouhodobé modernizace informačních zdrojů,“ doplnil Aleš Diviš.