Tento kurz, který si na želivské škole pojmenovali Klubík, mohly tamní děti navštěvovat i v minulosti, avšak ve zcela jiné podobě. „Dřív jsme kurz pro předškoláky dělali jinou formou, kdy kurz vedla učitelka, která se zaměřovala spíše na jednu oblast grafomotoriky. Teď jsme kurz pojali komplexně, to znamená, že jsme se snažili rozvíjet další oblasti, jako například sluchovou paměť, zrakovou paměť a další,“ informovala Ludmila Chybová, učitelka ze Základní školy Želiv.

Různé aktivity si budoucí prvňáčci vyzkoušeli během deseti vyučovacích hodin. „Každý týden si procvičovali grafomotorické cviky, trénovali prostorovou orientaci, díky hrám rozvíjeli sluchové a zrakové vnímání a hlavně se seznámili s prostředím školy a vyzkoušeli si, jaké je to být opravdovým školákem, protože každé úterní odpoledne patřily třídy prvního stupně jim,“ vyjmenovala Chybová, co všechno předškoláci díky kurzu zažili.

Kurz je založený na hrách a využívá také principu vrstevnického vyučování. „Každou lekci s budoucími školáky absolvovaly i některé žákyně z pátého a třetího ročníku, které jim pomáhaly a vyzkoušely si, jaké je to být na druhé straně lavic, před katedrou,“ prozradila Chybová další klady kurzu.

Kurz pro předškoláky tedy určitý způsobem pomohl i starším žákům. „Jednak jsou holky takové namotivované, že chtějí být učitelkami, ale je to také o tom, že komunikují s malými dětmi. Na druhou stranu předškoláci mají ve starších dětech velký vzor a informace od nich berou daleko lépe, než od nás,“ upozornila na výhody vrstevnického vyučování Chybová.

Jednotlivé lekce kurzu pro předškoláky naplánovali na želivské základní škole tak, aby skončily těsně před zápisem do prvních tříd. „Šlo nám hlavně o to, aby se děti nebály přijít k nám do školy, aby si na školu zvykly a aby měly z té návštěvy dobrý pocit,“ informovala Ludmila Chybová.

V Klubíku, kurzu pro předškoláky, plánují na želivské základce pokračovat i v příštích letech. „Díky velmi pozitivní zpětné reakci od dětí, ale i jejich rodičů, kteří kurz ocenili, Klubík pro děti rozhodně připravíme i v příštím roce,“ prozradila Chybová.

Dodala také, že dobrý pocit z uskutečněného kurzu mají i ony samotné. „Pozitivní byly také ohlasy rodičů, kteří kladně hodnotili jak náplň kurzu, tak také možnost, jak dítě ještě před zápisem připravit na vstup do školy, aby byl přechod co nejhladší. Máme radost, že se dětem kurz líbil a těšíme se na další opět za rok,“ potvrdila učitelka Barbora Bártová ze Základní školy Želiv.