Za nenahraditelnou škodu to považuje správce libkovodského zámku Vladimír Schröter. „Pokáceli čtyři zdravé stromy, jasan, kaštan a dva duby. Nevím, jak dlouho tu mohly být jasan a kaštan, ale jde mi hlavně o ty duby. Jeden byl starý sto padesát až dvě stě let, druhý dokonce dvě stě až tři sta let. Řekl bych, že to byl nejstarší dub v Libkově Vodě," uvedl. Včera šel podat na policii trestní oznámení.

Podle slov starostky Jany Bečkové byl pokácen jeden dub, který byl proschlý a hrozilo u něj nebezpečí pádu, dále jedna lípa nahnutá do místní komunikace a k rodinnému domu. „Ohrožovaly zdraví a majetek obyvatel. Pak byl pokácen kaštan a dub v prostoru stávajících tenisových kurtů, kde je plánována výstavba dětského hřiště," vyjmenovala a zdůvodnila starostka.

Na pokácení těchto stromů nebylo třeba  povolení z odboru životního prostředí pelhřimovského městského úřadu či dendrologický posudek. „Vše je v kompetenci obecního úřadu, který vydává rozhodnutí ve správním řízení," sdělila Jana Bečková.

Její slova potvrdil také vedoucí odboru životního prostředí Josef Slavětínský. „Jediný strom v Libkově Vodě, který spadá pod naši pravomoc, je památná lípa vedle zámku," doplnil.

Ke kácení se vyjádřil také další obyvatel Libkovy Vody. „O úpravě zeleně se mluvilo, ale konkrétně o tomto kácení ne. Myslím, že je více lidem těch stromů líto. Nedokážu říct, jestli je bylo třeba pokácet, nejsem odborník," řekl Jaroslav Dvořák.

Ten byl jedním z obyvatel vsi, kteří v nedávné době v dopise libkovodskému zastupitelstvu vyjádřili svůj odmítavý postoj k tehdy diskutované možnosti kácení lip u kostela.

„Pokud jde o tyto lípy, čeká se na dendrologický posudek. Jeden byl vyhotoven již před sedmi lety. Chtěli jsme si ověřit, jak se změnil zdravotní stav stromů," uzavřela starostka.