Jak byste charakterizoval současnou výstavbu ve městech a přilehlých vesnicích? Respektive, co považujete za jednotící znak současné výstavby na Pelhřimovsku?
Bohužel je to vytváření satelitních uspořádání, kdy nově vzniklý satelit působí jako vřed a cizopasník na původním a historicky ověřeném schématu vesnice a malého města. Místo toho, aby se hledaly rezervy v rámci vesnice a prostor se zahušťoval, je pro všechny jednodušší vyasfaltovat kus pole. Lidé žijí trochu ve schizofrenii, kdy se stěhují na vesnici, ale chtějí si zachovat výdobytky a styl města.

Co podle vás nejvíce ovlivňuje vkus majitelů nových domů?
Podle mě jsou to různé časopisy o bydlení a zahradách.

Jaká je úloha architekta na našem okrese, je lidmi doceňovaná nebo podceňovaná? Nechají si poradit?
Většinou je role architekta na menších městech podceňována a jeho roli přebírá v lepším případě stavební technik, nebo v horším případě si vše lidé řeší po svém. Je to i důsledek předchozí doby a nechvalně známých „akcí Z“, kdy se odpoledne lidé převlékli do montérek a šli budovat domy a kvalita tomu byla přímo úměrná.

Již jste zmínil vznik satelitních uspořádání. Jaký je váš názor na urbanistické řešení těchto nových sídlišť?
Tyto lokality vznikají bez nějaké urbanistické koncepce a většinou se jedná pouze o rozparcelování nějaké louky nebo pole na pozemky. Hlavním kritériem je velikost pozemku. V případě většího města jsou pozemky kolem 800 metrů čtverečních, na vesnicích požadují obyvatelé pozemky o rozloze zhruba 1200 metrů čtverečních. Chybí jakékoliv propojení se stávající zástavbou a to především komunikacemi pro pěší – chodníky tupě kopírují silnice, chybí koncepce vzrostlé zeleně, chybí mýtotvorné prvky typu veřejných ploch, nebytových objektů atd.

Sledujete vzrůstající zájem o moderní architekturu, nebo se lidé drží spíše osvědčeného (okoukaného) mustru?
Řekl bych, že zájem o práci architekta roste s velikostí města. Na vesnicích a malých obcích se stále vše řeší s minimálními náklady na projekty. Samozřejmě ještě účast architekta není sebespásná varianta. Tak jako v každé profesi je i zde poměrně velké procento nekompetentních lidí a je důležité sledovat podrobně profesní portfolio. Na druhou stranu je patrný zlepšující se trend ve vkusu stavebníků. Pomalu již odpadá záliba v klasickém „podnikatelském baroku“, ale většina domů je naprosto podprůměrné kvality.