Nové kontejnery na barevné a čiré sklo, které jsou umístěny za tamní hospodou a v ulici u trati, přibyly v obci teprve před nedávnem.

Už nyní je ale vedení obce rozhodnuto v rozšiřování nových míst s kontejnery na tříděný odpad pokračovat. „Ještě v tomto roce bude v lokalitě Počátecká vybudováno nové sběrné místo na tříděný odpad a stávající sběrné místo naproti řadovým domům bude v rámci rekonstrukce chodníků rozšířeno,“ shrnul plány starosta Rynárce Jan Pikl ve druhém vydání Rynáreckého zpravodaje.

Všechny plánované akce na nová sběrná místa tříděného odpadu v Rynárci budou financovány v rámci dotace z Kraje Vysočina. Její celková výše činí 37 tisíc korun.

Jak rynárecký starosta podotkl, jen vzrůstající počet kontejnerů na zlepšení současného stavu ale nestačí. „Zlepšit se musí především chování některých lidí,“ zdůraznil.

V Rynárci totiž hned po instalaci nového kontejneru na sklo museli čelit jeho znečištění. Neznámý vandal do něho vhodil sklenici se zkaženými vejci.