Součástí Svatovavřinecké pouti byl i hudební program v podobě dvou diskoték, jedné v pátek, druhé v neděli, sobotní zábavy a k nedělnímu odpolednímu posezení v areálu obecního úřadu zahrála dechovka. Nejen děti odcházely z pouti spokojené.