Jako nejpravděpodobnější se v současnosti jeví, že státní prostředky využijí 
v Novém Rychnově na vybudování nové mateřské školy. Tento rok to ale určitě nebude, bezmála dva 
a půl milionu korun zůstá-vá na transparentním účtu. „Letos na tyto prostředky nesáhneme. O jejich využití uvažujeme nejdříve v příštím roce," prohlásila starostka Nového Rychnova Iva Reichová (SNK).

Nový Rychnov patří mezi šest obcí, které se nacházejí na území lokality Hrádek, jedné ze sedmi, kde stát stále zvažuje vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

V současné době je podle dlouhodobého harmonogramu na pořadu dne geologický průzkum lokalit. Podle předem zveřejněného klíče se stát rozhodl poslat obcím v lokalitách finanční příspěvek.

V Novém Rychnově se daru nebrání. Rozhodně ale trvají na tom, že úložiště
na Čeřínku, kde se lokalita Hrádek nachází, jednoznačně nechtějí. „Náš souhlas
s přijetím finančního daru 
v souvislosti s připravovaným geologickým průzkumem nijak nemění dřívější stanovisko, že tady hlubinné úložiště nechceme. Na tomto zásadním postoji se nic nemění," zdůraznila Reichová. „K úložišti máme platné referendum," dodala.

V okamžiku, kdy stát
a Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) zveřejnily, že do regionů, jichž se průzkum bude bezprostředně dotýkat, pošlou peníze, v některých obcích nabídku odmítli s tím, že může znamenat souhlas nejen s průzkumem, ale přímo s úložištěm.

V Novém Rychnově takovouto interpretaci odmítají. „U nás jsem takové obavy nezaznamenala. Když už ty peníze máme, a vrátit je vlastně ani nemůžeme, tak je chceme smysluplně využít. V žádném případě tím ale ani trochu nenaznačujeme, že s úložištěm souhlasíme," zopakovala starostka.

Do Nového Rychnova poslala SÚRAO loni před Vánocemi 2,4 milionu korun. Další statisíce korun by měly putovat do obcí letos do konce července.

V lokalitě Hrádek leží ještě obce Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov a Rohozná. I když se jejich dílčí kroky liší, s výstavbou úložiště na Čeřínku kategoricky nesouhlasí žádná z nich.