Rybáři i další návštěvníci rybníka Peruš a blízkého okolí se do budoucna mohou těšit na březový háj, který přispěje k atraktivitě této lokality. Ta je zejména obyvateli blízkého Humpolce využívána k vycházkám do přírody.

Na břehu rybníka Peruš se původně nacházel vzrostlý smrkový porost, který byl v říjnu 2017 z velké části zasažen orkánem Herwart a následně i kůrovcovou kalamitou. Dvouhektarová holina, která v lokalitě vznikla, měla být podle původního plánu po dotěžení zbylého porostu osázena smíšeným porostem. „V průběhu přípravných prací k výsadbě však velká část holiny rovnoměrně zarostla náletovým porostem břízy bělokoré. Proto bylo rozhodnuto využít této příznivé situace a zalesnění cca dvou třetin původní pláně provést právě břízou bělokorou,“ uvedl ředitel pelhřimovského pracoviště ÚZSVM Václav Slabý.

Práce na revitalizaci holiny zajistí úřad ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. „Její klienti potřebné práce vykonají zdarma v rámci uložených alternativních trestů obecně prospěšných prací a výkonu společensky prospěšné činnosti,“ doplnil Václav Slabý.

Spolupráce mezi pelhřimovským pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Probační a mediační službou České republiky má i další podobu. Odsouzení, kterým byl uložen trest obecně prospěšných prací, se podílejí i na jiných pracích při údržbě zeleně a budov ve vlastnictví státu. „Provinilci se například podílejí na údržbě rozlehlé zahrady u budovy ÚZSVM v Pelhřimově, která díky jejich péči dostala zcela nový vzhled a zřejmě bude v příštích letech i zpřístupněna veřejnosti,“ poukázal na další formu spolupráce obou institucí Václav Slabý.

Velký kus práce odvedli klienti Probační a mediační služby i při ručním odstraňování plevelů ze záhonů a vydlážděných chodníků. „Pelhřimovské pracoviště se díky tomu zařadilo mezi řadu dalších organizací, které přestaly k hubení plevele používat chemické přípravky na bázi glykofosfátů,“ dodal Václav Slabý.