„Dílo bylo městu předáno, nyní se ještě musí dořešit přejezd u cyklostezky a jiné drobnosti," uvedl místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo.

Třetí etapa akce zahrnovala kompletní opravu komunikací v ulicích Na Rybníčku a Na Závodí, dále opravu parkoviště u řadových garáží a plochy mezi garážemi, včetně veřejného osvětlení. Navíc k této etapě byla samostatně vysoutěžena částka 1,2 milionu na kompletní ozelenění sídliště.

V nejbližší době se počítá i s úpravou dopravního značení. Průjezdná komunikace vedoucí sídlištěm kolem mateřinky bude jednosměrná.