Schválením rozpočtu v Pelhřimově skončilo dočasné rozpočtové provizorium. Rozpočet je i pro letošní rok vyrovnaný. Znamená to tedy, že příjmy a výdaje dosahují stejné částky. Konkrétně se jedná o 524 103 400 korun.

Je to o zhruba 20 milionů korun více, než v uplynulém roce kdy Pelhřimov hospodařil s vyrovnaným rozpočtem 504 407 000 korun.

O rozpočtu zastupitelé jednali ve velké zasedací místnosti pelhřimovského městského úřadu. Z přítomných 19 členů zastupitelstva pro schválení rozpočtu nakonec zvedlo ruku celkem 15 zastupitelů, 2 byli proti a dva se zdrželi hlasování.