Výsledky květnových rozborů vody uveřejnil ekolog ze žirovnické radnice Milan Kořínek v červencovém zpravodaji města.

Radnice k monitoringu dvou studánek přistoupila na základě poptávky z řad veřejnosti. Z výsledků vyplynulo, že hodnoty vody v obou studánkách překračují hygienické limity dané pro pitnou vodu. Ve studánce Budín je zvýšený počet koliformních bakterií, které ovšem lze eliminovat převařením. Poté je voda pitná.

Ve druhém případě, tedy ve studánce v Baborách, voda překročila ukazatele pro dusičnany. Jejich snížení je v domácích podmínkách těžko řešitelné, proto je tato voda vhodná jen jako užitková.