„Obec je vlastně naší poslední místní částí, kam se do kulturního objektu ještě neinvestovalo,“ upřesnil starosta Pacova Lukáš Vlček.

Ještě v letošním roce by se tedy mělo začít s terénními úpravami a do konce příštího roku by měl stát kulturák nový.

Současná dřevostavba, která v obci slouží jako zázemí pro spolky nebo knihovnu, je z konce sedmdesátých let. „Tento objekt se zbourá. Nový se pak postaví na jiném místě na kraji obce,“ prozradil starosta Vlček.

Jak dodal, oprava stávajícího kulturního domu by byla technicky i finančně náročnější. Celkové náklady se budou pohybovat mezi čtyřmi a pěti miliony korun, které město Pacov investuje z vlastních zdrojů.

„Rádi bychom, aby tento rok byla hotová i základová deska. Uvidíme ale, jak nám dovolí počasí. Stavbu by mohla zbrzdit už jen neúspěšná jednání s vlastníky okolních pozemků, kteří jsou účastníky stavebního řízení,“ doplnil starosta.