Potenciální zrod oddělení začal v roce 2018. Humpolec v té době odkoupil budovu spořitelny, nacházející se v blízkém sousedství knihovny, aby začala její předělávka do dnešního plnohodnotného dětského pavilonu. „Stavební práce se týkaly propojení budovy s knihovnou, musela se také splnit celá řada bezpečnostních standardů, případně zajistit bezbariérový přístup,“ nastínil tajemník Městského úřadu Humpolec Jiří Fiala.

Stavební práce vyšly město na bezmála pět milionů korun a zaplaceny byly Městským kulturním a informačním střediskem, jehož je knihovna součástí. „Stávající oddělení bohatým aktivitám knihovny, a také vzrůstajícímu zájmu čtenářů nestačilo. Jsme proto velmi rádi, že budeme mít oddělení nové. To nabídne kromě prostoru také přednáškový sál s moderní technikou,“ přiblížila humpolecká místostarostka Alena Kukrechtová.

Nejmenší čtenáři si při otevření prvního listopadu přijdou na své. Od jedné odpoledne je pro ně nachystaný i doprovodný program. „Kromě ukázek nových knížek a her je pro ně i jejich rodiče nachystaná třeba přednáška Pavla Holuba o historii naší knihovny. Budou také moct poznat náš čtenářský klubík,“ pozvala na slavnostní den knihovnice dětského oddělení Zdenka Komrsová.