Také letos se sázení nových stromů ujmou rodiče, v tomto případě rodiče dětí, které se narodily a narodí od 1. října 2017 do 30. září 2018.

Kde se bude sázet, zatím není známo, místo i letos vybere odbor životního prostředí na pelhřimovském městském úřadu. „Místo výsadby bude upřesněno v pozvánce na akci,“ poznamenala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Na pozvánku ovšem mohou čekat pouze ti, kteří se na odboru životního prostředí do 1. října letošního roku k sázení stromků pro své potomky přihlásí. Akce není určena pro náhodné příchozí.

Sázení stromků se v Pelhřimově bude konat už posedmnácté. Za tu dobu bylo přímo ve městě nebo v jeho okolí vysazeno zhruba už 800 stromků. Podle zjištění pelhřimovské radnice rodiče i jejich děti pak často sledují, jak stromky rostou. „Mají k nim vztah, a tím se zlepšuje i jejich vztah k životnímu prostředí vůbec,“ připomněla Unterfrancová.

Náklady na výsadbu i zakoupení stromů uhradí město Pelhřimov za podpory Kraje Vysočina.