Z rozkopaných ulic a silnic nemají radost řidiči ani chodci. „V Humpolci je teď všude rozkopáno, kolem města i ve městě proč musí dělat všechno najednou,“ postěžovala si u semaforů na Okružní ulici řidička Dana Merunková.

V současné době finišuje stavba okružní křižovatky na silnici I/34 u Vystrkova. Stavební práce platí soukromý investor, který má v plánu zřídit u Vystrkova průmyslovou zónu a dílo po dokončení předá správě Ředitelství silnic a dálnic. Práce na křižovatce skončí 9. června. To ale znamená další související uzavírky, aktuálně je to výjezd na Brno. Řidiči ale musejí být velmi pozorní.

„Provoz je vedený v každém směru jedním provizorním jízdním pruhem, který vede ve směru na Humpolec zcela při pravém okraji vozovky a ve směru na Pelhřimov zcela při levém okraji vozovky,“ upřesnil mluvčí městského úřadu Humpolec Jiří Aujezdský. To znamená, že řidiči nemohou odbočit vlevo z výjezdové větve D1 Humpolec (EXIT 90) ve směru od Prahy na silnici I/34 směrem na Pelhřimov. Současně není možné odbočit vlevo ze silnice I/34 od Humpolce na nájezdovou větev dálnice D1 směrem na Brno.

Jen o pár set metrů pod Vystrkovem pokračuje rekonstrukce silnice Okružní. I tady musejí mít řidiči nohu na brzdě. Opravy v Okružní má na seznamu priorit Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. „Jedná se o investici zhruba za čtyřiadvacet milionů z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,“ řekl Deníku Tomáš Mátl, technickospravní náměstek. Jak upřesnil, nejedná se v Okružní o hloubkovou rekonstrukci včetně všech inženýrských sítí, ale jen o důkladnou opravu silničního povrchu. Ten je na mnoha místech silně poškozený.

Druhá etapa rekonstrukce ulice Okružní trvá od 22. května do 7. června v úseku od křižovatky Okružní-Lnářská po nájezd ke Kauflandu a Obchodního centra Klokan. Křižovatka Lnářská-Okružní je průjezdná s omezením, stejně tak je možný vjezd ke Kauflandu a k Obchodnímu centru Klokan. Dopravu na místě řídí semafory. Uzavírka ale komplikuje jízdu například linkových autobusů od centra na nádraží a zpátky. Ty musejí projíždět přes centrum oklikou, například vytíženou ulicí Hálkova kolem Cihelského rybníka. „Hlavně ve špičce to není nic příjemného, potkat se na úzké ulici s autobusem,“ konstatoval řidiči Milan Svoboda.

Následují opravy místních komunikací. Od 15. dubna do 31. října trvá úplná rekonstrukce ulice Mánesova. „Jedná se o investici v hodnotě 16,7 milionu korun bez daně. Po dobu prací je ulice Mánesova uzavřena,“ upozornil mluvčí radnice Aujezdský. Od 22. dubna je uzavřený vnitroblok v ulici Na Skalce, kde probíhá revitalizace lokality před mateřskou školou a u bytových domů. Dále je v plánu oprava vozovky v ulici Hálkova u prodejny Protect. Termín zahájení prací je odhadován na srpen.

Termíny dopravních uzavírek a omezení v Humpolci

• 8/4–9/6 silnice I/34 Vystrkov – výstavba okružní křižovatky (ŘSD)

• 15/4–31/10 ulice Mánesova, úplná uzavírka (město Humpolec)

• 22/4–31/10 ulice Na Skalce, úplná uzavírka (město Humpolec)

• 6/5–15/7 ulice Okružní, úplná uzavírka rozdělena do čtyř etap (Kraj Vysočina)

• 11/5–12/5 ulice Nerudova, u Billy (město Humpolec)

• 3/6–31/10 ulice Hradská (město Humpolec)

• 25/4–25/5 ulice Blanická, úplná uzavírka (Kraj Vysočina)

• ulice Hálkova, zahájení oprav srpen-září (město Humpolec)

Zdroj: Město Humpolec