Jak vše probíhalo, popsal stavbyvedoucí ze společnosti SWIETELSKY Petr Kříž. „Rozhodující část stavebních prací proběhla vloni, kdy jsme z větší části dokončili zemní práce spolu s třemi mosty a vodohospodářskými objekty. Odtěžil se i hluboký skalnatý zářez a zprůjezdnily uzlové křižovatky, aby byl možný plynulý provoz přes zimní období,“ řekl.

Obchvat v Lukavci

* Obchvat v Lukavci plánovali přes patnáct let
* Objezd měří 2,5 kilometru
* Stavba zahrnuje tři mosty
* Aby obchvat vznikl, bylo potřeba využít odstřelit cestu
* Práce začaly v březnu roku 2021
* Jde o součást opravy silnice II/128
* Rekonstrukce vyjde na 312 milionů korun
* Značnou část zaplatila Evropská unie a Kraj Vysočina

V letošní stavební sezóně probíhaly práce na konstrukčních a asfaltových vrstvách včetně kompletního dokončování. „Díky dobré organizaci prací i spolupráci se všemi subjekty se stavba předala v požadované kvalitě a termínu. Vzhledem ke složité dopravní situaci v Lukavci a obslužnosti firmy DDL jsme zprovoznili zásadní část úseku s dvouměsíčním předstihem. Zbývající část pak ve stanoveném termínu,“ pochvaloval si Kříž.

Stavební práce budou probíhat ještě na rekultivaci původních úseků silnice, na objektech napojení obchvatu v jižní části a sadových úpravách.

Stavba obchvatu byla pro Lukavec dlouhodobou prioritou. „Stavba je pro nás dlouho prioritou. Plánovali jsme to přes patnáct let s Krajem Vysočina. Vývoj byl dlouhý a v jeho průběhu se mnohé změnilo. Ale bylo potřeba tomu věnovat čas a dát si na tom záležet,“ přiblížil lukavecký starosta František Pinkas.

Stavba přinese obci několik výhod. Mezi problémy, se kterými se lidé doposud potýkali a které by se se stavbou mohly zlepšit, či úplně zmizet, patřily také potřísněné zdi od bláta. „Budovy poblíž krajské cesty bylo obtížné udržovat. V období zimy totiž stěny blátem ohazovala projíždějící auta. I kvůli tomu se pak okolní domy začaly vylidňovat,“ prozradil už dříve Deníku Pinkas.

Jako další výhodou zmínil vyšší bezpečnost. „Máme tu tři zúžená místa, kde je to pro chodce a dopravu nebezpečné. Těžká doprava se teď odvede jinam, takže to už nebude tolik vytížené,“ doplnil.

A dokončení obchvatu oceňují i místní. Jedním z nich je i František Prokop. „Jsem rád, že tu konečně je. Naší obci to určitě pomůže. Bude tudy totiž projíždět méně řidičů. Nelíbí se mi, kolik jich tady zatím proudí. Ta doprava je kvůli tomu opravdu hustá, takže větší klid určitě ocením,“ oddechl si Prokop.

Obchvat v Lukavci - odstřely. | Video: Městys Lukavec

Obchvatu se nemohl dočkat i Jakub Švec, který bydlí u hlavní silnice. „Největší problém je tu s kamioňáky. Občas totiž jezdí jako prasata. Když to obchvat vyřeší, bude to jedině ku prospěchu. Navíc půjde skrz obec rychleji projet,” uzavřel.