Mezitím budou pracovníci stavby odstraňovat dočasná svodidla a veškerá provizorní dopravní značení.

Od nedělní osmnácté hodiny tedy řidiči projedou v celém čtnáctikilometrovém úseku již bez omezení. „Vzhledem k tomu, že modernizovaný úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem leží ve vyšších polohách, je důležité, že zhotovitel dodrží harmonogram a ještě před začátkem zimy budou odstraněna veškerá dopravní omezení,“ uvedl za investora mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

S letošní modernizací zmíněného úseku začala Skanska v březnu a termín zprovoznění se jí podařilo dodržet i přes složitou situaci ohledně pandemie Covid-19. „Jednou z nejsložitějších věcí bylo v období pandemie koordinovat všechny pracovníky a činit průběžně taková opatření, abychom vše stihli včas. Do výstavby se zapojilo téměř dvě stě padesát zaměstnanců společnosti Skanska,“ sdělil projektový manažer společnosti Skanska Michal Vozdecký.

Projekt D1 modernizace úseku 12 zahrnoval vybudování dvou nových mostů, rekonstrukci dvou stávajících mostních objektů, osazení klenby budoucího nadchodu pro zvěř, vybudování osm set metrů dlouhé betonové protihlukové stěny a kompletní rekonstrukci jednadvaceti kilometrů jízdních pásů, včetně nových povrchů a odvodnění. „Sedm kilometrů levého jízdního pásu jsme rekonstruovali už loni,“ doplnil Michal Vozdecký.

V příštím roce bude Ředitelství silnic a dálnic v modernizaci úseku pokračovat. V plánu je dokončení části středního dělícího pásu mezi devadesátým a osmadevadesátým kilometrem a dokončení nadchodu pro zvěř, jehož konstrukci je třeba zasypat zeminou. Dokončení se plánuje na září příštího roku.