SOMPO

- funguje od roku 1997
- sdružuje 117 obcí
- provozuje skládku a třídicí linku na Hrádku u Pacova
- má překladiště v Humpolci a v Počátkách
- jedna z největších odpadářských firem na Vysočině

Města a obce z Pelhřimovska, ovšem kromě samotného Pelhřimova, zavádí integrovaný systém pro nakládání s odpady. Jde o největší projekt svého druhu v České republice. „Je to reakce na nový zákon o odpadech, který platí od prvního ledna. Ten hovoří mimo jiné o tom, že se do roku 2030 omezí skládkování pouze na materiál, který už nejde energeticky ani materiálově využívat. Tím je například popel,“ přiblížil Lukáš Vlček, předseda společnosti Sompo, která v okrese působí.

Kvůli novému zákonu se navíc budou v následujícím desetiletí významně navyšovat poplatky za skládkování. Právě tomu chtějí na Pelhřimovsku zabránit. „Jednoduše řečeno, když nezměníme odpadovou politiku, bude nás to každý rok stát víc a víc peněz,“ doplnil Vlček. „Pracovat s odpadem je tak důležité nejen z pohledu ekologie, ale i ekonomiky,“ podotkl.

Podstatou této novinky, která odstartuje v dubnu, je především zlepšení třídění. „Momentálně lidem nabízíme nádoby na separovaný odpad, které jsou zdarma. Chceme, aby kromě klasické popelnice na komunální odpad měli přímo doma i nádoby na plast, papír a bioodpad. Jedná se o takzvaný systém door to door,“ vysvětlil Vlček s tím, že vše funguje na dobrovolné bázi. Kdo o další popelnice nestojí, brát si je nemusí.

Popeláři jednou za dva týdny

Největší výzvou bude pro lidi naučit se neházet biologicky rozložitelný odpad do klasické popelnice. „V současné chvíli v nich hraje poměrně významnou roli. Podle statistik tvoří zhruba polovinu jejich obsahu. Kdyby se podařilo toto vymýtit, opravdu významně by se snížilo množství odpadu, které musíme vozit na skládku nebo do spalovny. Což opět ovlivní výši poplatků,“ upozornil Vlček.

Změní se také frekvence svozu komunálního odpadu. „Doteď popeláři jezdili každý týden, nově by to mělo být jednou za čtrnáct dní, protože ho nebude tolik,“ nastínil Vlček.

Města teď rozjíždí informační kampaně. Například v Humpolci ji nazvali jednoduše Třídíš? Šetříš!. „Má to svůj důvod. Nebudeme se totiž muset vláčet s odpadem do kontejnerových míst, čímž ušetříme své nervy a nohy. Zároveň ale díky slevám šetříme svou peněženku a v neposlední řadě i životní prostředí,“ uvedl starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

Mezi místními se novinka postupně ujímá. „Začátkem ledna jsme spustili objednávky na nádoby a už se ozývají první zájemci. Mile nás překvapilo, že jich není zrovna málo,“ řekl s úsměvem Kratochvíl.

S tímto systémem už mají zkušenosti v Chotěboři na Havlíčkobrodsku, kde ho zavedli před dvěma roky. Ačkoliv ho ze začátku provázely určité porodní bolesti, nakonec si ho pochvalují. „Osvědčilo se to. Zmenšil se objem vyprodukovaného odpadu a zároveň se velmi zlepšilo třídění,“ přiblížil místostarosta města David Šafránek.

Přidal i konkrétní srovnání. „Když se podívám na rok 2017, kdy byla produkce odpadu na občana na maximu, a na rok 2020, tak vidím, že se množství směsného odpadu snížilo na polovinu. Když si člověk zkusí představit horu odpadků a to, že teď je z ní jen půlka, tak to je podle mě úplně super,“ dodal Šafránek.