Práce měly v humpoleckém parku skončit s loňským listopadem, ale zhotovitel část z nich nestihl v termínu i přes to, že byl na časový skluz ze strany města i ze strany projektanta, jímž je firma OK Plan Architects, pravidelně upozorňován.

Firma tak ve stavbě pokračovala dál. S pracemi ovšem výrazně pokročila, proto město po konzultaci s právní kanceláří park během ledna převezme k obecnému užívání, přičemž drobné nedodělky a případné vady s firmou vyřeší formou reklamací.

Zatím ale není jasné, o jak vysokou částku se bude jednat. „Konečná částka zatím není vyčíslena, protože s firmou ještě neproběhlo závěrečné sezení. Částka za jeden den prodlení je stanovená. Po jednání s firmou navrhneme počet dní a sazbu, která vyplývá ze smlouvy, poslední slovo však budou mít zastupitelé. Může ale dojít k tomu, že firma předloží takové důkazy, které třeba přesvědčí zastupitele o tom, že penále bude v jiné výši, nebo naopak bude v plné výši,“ popsal místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner další postupy.

Záležitost by mohli v Humpolci vyřešit koncem února. „Předpokládám, že s firmou budeme mít sezení ještě v lednu. Tam se nějak dohodneme a já potom předložím zastupitelům návrh na řešení celé situace. Dořešit bychom to tedy mohli na nejbližším zastupitelstvu, které bude 27. února,“ přemítal Vlastimil Brukner.

Dodal také, že nedodělky a vady, které jsou sepsané, musí firma do stanového termínu odstranit. „Pokud to zhotovitel nestihne, začne podle uzavřené smlouvy o dílo opět platit penále. Do doby, než vše napraví, bude park nadále zaplocený,“ řekl místostarosta s tím, že Stromovka by se veřejnosti mohla otevřít koncem letošního května.

„Zhotovitel se k tomuto problému staví odpovědně, nesnaží se z toho vycouvat. Také bere na sebe, že měl zakázku, kde byl termín ukončení 30. listopadu. To firma nesplnila a počítá s tím, že tam naběhnou penále a také s tím, že v režimu nedodělků a vad všechno odstraní a bude stavbu předávat znovu ve stoprocentním stavu,“ poznamenal Vlastimil Brukner.

O revitalizaci významné zelené plochy v centru města se vážně hovoří především od roku 2014, kdy město Humpolec vypsalo veřejnou architektonickou soutěž na změnu Stromovky. V anonymním hodnocení vyhrál projekt firmy OK Plan Architects, přičemž zájemci z řad veřejnosti měli do roku 2018 řadu příležitostí, jak se nejen s vítězným projektem seznámit a případně navrhované opravy připomínkovat. „Park Stromovka si jako jedna z hlavních ploch ve městě zvláštní péči bezesporu zasloužil. Nutné byly i opravy už zastaralých inženýrských sítí na jeho území. Cílem se stalo park prosvětlit a vybudovat z něj místo, kde se budou scházet rodiny s dětmi, hrát si na novém hřišti, pořádat pikniky, kde se budou konat kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost a kde se lidé budou cítit příjemně a bezpečně. Proto se zastupitelé města rozhodli věnovat jeho revitalizaci zvýšenou pozornost a já věřím, že Stromovka bude po otevření hojně navštěvovaným místem,“ sdělil Brukner.

Na revitalizaci parku Stromovka vyčlenilo město v rozpočtu na rok 2018 zhruba 37 milionů korun včetně DPH. Částka zahrnuje kompletní revitalizaci rozsáhlého území parku, tedy opravu inženýrských sítí, úpravy terénu, stavbu nového dětského hřiště, vybudování altánu pro kulturní a společenské akce s kavárnou, toaletami a zázemím, zřízení úvaziště pro psy a úpravu zeleně.

Právě na zeleň přispěje i dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1,9 milionu korun. Na 14,8 milionu korun pak vyšla kompletní rekonstrukce sousední ulice Jana Zábrany.

Humpolecký místostarosta zároveň poukazuje na obecný trend současné doby. „Ceny stavebních zakázek se v posledních letech ekonomického rozmachu navyšují, což pociťují i jiné obce. Zjednodušeně lze říct, že zakázek je hodně a firmy si tak mohou dovolit z nich vybírat a po letech ekonomické krize navyšovat ceny. Dnes není ani výjimečné, když se do výběrového řízení na určitou zakázku žádná firma nepřihlásí. Práce mají hodně, a naopak je tíží problémy s nedostatkem pracovníků,“ ukončil povídání Brukner.