Projekt byl připraven ve spolupráci s dalšími dvěma MAS – Českomoravské pomezí o.p.s. a Leader Loucko.
Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou odhadovány v částce 4.285.071 korun, přičemž tato částka je poměrně rozdělena. Via rustica získala 1.502.446 korun.

Projekt vstoupí do života letos v září.  To znamená, že za měsíc bude na rok spuštěna přípravná fáze tvorby výukových řemeslných programů. V rámci realizace bude zavedena řada dovedností řemeslných aktivit do základních či uměleckých škol. Následně od září 2013 do srpna 2014 bude docházet k prezentacím řemeslných dovedností a ukázkám na jednotlivých regionálních akcích ve všech třech MAS.

Vzdělávat se budou také muzejníci

Poslední aktivitou, která bude hrazena ze získané dotace, je vzdělávání pracovníků muzeí a kulturních zařízení. To se uskuteční po celou dobu realizace projektu.

Pořadatelé předpokládají, že se semináře uskuteční v šesti bězích, přičemž pokaždé v místě sídla partnerského muzea, tedy například v Pacově, Kamenici nad Lipou, Horní Cerekvi, Lukách nad Jihlavou  nebo Těchobuzi.
Projekt by měl být ukončen 31. srpna 2014.