Osm z nich je akademických, dva má profesní a po jednom získal titul manažerský, vědecko-pedagogický, akademicko-vědecký a čestné hodnosti. Ředitel Agentury Dobrý den Miroslav Marek doplnil, že krom Univerzity Karlovy a Vysoké školy finanční a správní studoval také na různých zahraničních vysokých školách. „Začínal jako řidič tramvaj. Posléze byl zaměstnán na různých ministerstvech a úřadech. Má za sebou také pedagogickou praxi, publikoval dvě knihy a mnoho časopiseckých článků,“ vyjmenoval úspěchy rekordmana Leo Salveta.

Seznam titulů:

doc. Ing. ThDr. PaedDr. PhDr. et PhDr. et. PhDr. JUDr. et JUDr., Ph.D., DBA, DSc., dr. h. c., DrPH.

Seznam profesí:

teolog, právník, pedagog, ekonom, politolog, sociolog, překladatel, řeckokatolický kněz a správce chrámu svatého Kříže a svaté Heleny v Praze-Stodůlkách