Jak informoval starosta Želiva Karel Chmel, v současné době opravné práce vrcholí.

„Opravy v čistírně odpadních vod zahrnují rekonstrukci stavebních částí budovy i rekonstrukci technologií. Čistírna má vzhledem k poloze obce dvě přečerpávací stanice splaškových vod, které také oprava čeká," upřesnil Chmel.

Ten dále doplnil, že dokončení prací je naplánováno do konce letošního září. „Intenzifikace čističky si celkem vyžádá zhruba šest miliónů korun, přičemž pětasedmdesát procent bude hrazeno z příspěvku Kraje Vysočina," uvedl starosta Želiva s tím, že tyto opravy tamní obyvatele nijak neomezují.

Želivská čistička odpadních vod byla postavena v první polovině osmdesátých let, a to v rámci stavby vodního díla Trnávka. Leží v druhém ochranném pásmu vodního zdroje Želivka, konkrétně po proudu řeky ve směru na Křelovice, zhruba necelý kilometr pod Želivem.

Současná technologie je už zastaralá a neefektivní. Cílem rekonstrukce čističky je tak zefektivnění jejího provozu.