To jsou náměty a připomínky, o které se lidé z řad veřejnosti zajímali během veřejného projednání Investičního záměru rekonstrukce pelhřimovského bazénu.

Především mladé návštěvníky veřejné diskuse zaujala oblast dopravy, kde řešili skatepark, který leží v areálu bazénu. „Měli velký zájem na tom, aby se skatepark přestěhoval. V těchto místech jim moc nevyhovuje a navíc navrhovali jeho modernizaci,“ sdělila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Milovníci vodních radovánek, kteří přišli 15. září do kulturního domu Máj, hodnotili celkový návrh rekonstrukce kladně. Navíc tuto investiční akci vidí jako přínos pro město.

„Všechny věcné připomínky a náměty město vítá. Výsledky veřejné diskuse jsou důležité pro formulaci podoby plánovaného projektu rekonstrukce bazénu v Pelhřimově, které budou projednány rovněž se zastupiteli města. Celý tento náročný a dlouhý proces by měl v budoucnu nabídnout milovníkům vody a saunového světa komfortní zázemí,“ uvedl starosta města Ladislav Med. Organizátory akce navíc potěšil zájem veřejnosti a věcná atmosféra při diskusích.