Vojslavický, nebo také někdy jinak nazývaný Píšťský, most překlenuje údolí řeky Želivky, která se tady začíná rozšiřovat před vodní nádrží Švihov. „Horní most je nesený na čtyřech samonosných pilířích vztyčených po stranách opěr původního mostu. Dvouetážový most je do jisté míry raritou a svým významem a řešením překračuje hranice České republiky,“ vyzdvihla mluvčí Národního památkového ústavu Ilona Ampapová.

close Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. info Zdroj: Deník zoom_in Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.

Dnes je oblíbenou turistickou atrakcí. „Lidé na dálnici ani nepoznají, jaké dílo je hned pod nimi. Ostatně i my už si kolikrát ani neuvědomujeme výjimečnost tohoto mostu, ale musím říct, že téměř vždy tam vidím stát nějaké auto nebo motorkáře,“ svěřil se Josef Jelínek, starosta Píště, na jejichž území most leží.

To ostatně potvrdil i Marek Novák z Pelhřimova. „Je to zajímavá podívaná. Už jsem tam pár kamarádů vzal. Přeci jen málokdo z druhého konce republiky ví, jakou zajímavost u nás máme,“ nechal se slyšet mladý motorkář.

Kdo by si chtěl most prohlédnout v plné kráse, má smůlu. Leží totiž v prvním ochranném vodárenském pásmu. „V případě porušení tohoto zákazu lidem hrozí pokuta, kterou stanovuje vodoprávní úřad,“ upozornil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Pozůstatky původní dálnice

Vojslavický most:

- dvojitý most

- po dolním vede silnice třetí třídy, po horním dálnice D1

- 31. 12. 1988 zapsán do seznamu kulturních památek

Mosty u Borovska:

- známé také jako Hitlerovy mosty

- po vybudování vodní nádrže jsou z většiny zatopené

- větší z nich končí v polovině přehrady

- zpěvák Petr Kotvald zde natočil videoklip k písni Mumuland

* všechny tři mosty leží v prvním ochranném pásmu a vstup k nim je zakázaný

Stavba původního mostu začala v roce 1939. Dnes je z ní místo dálniční tepny místní komunikace mezi Píští a Vojslavicemi. „Dolní most je ukázkou kvalitního mostního stavitelství s přidanou architektonickou hodnotou, a to včetně dokumentárního svědectví událostí vedoucích ke stavbě dálnice,“ podotkla Ampapová.

Horní most uvedli do provozu o čtyřicet let později. „V roce 1968 vypracoval Vojenský projektový ústav Praha ověřovací studii nového přemostění, která počítala buď s demolicí starého mostu a výstavbou nového vyššího v jeho trase, nebo s vybudováním druhého mostního tělesa souběžného s původním. Nakonec se z podnětu Františka Vosáhla v červenci 1970 přistoupilo ke třetí a nejméně finančně nákladné variantě, jež navrhovala výstavbu nového mostu zhruba deset až dvanáct metrů nad původní mostovkou,“ sdělila Ampapová.

A proč nemohli použít ten starý? „Stavba dálnice se z politických důvodů několikrát pozastavila. Když se v šedesátých letech znovu rozeběhla, most svými parametry již nevyhovoval. Hlavním důvodem bylo především jeho nízké usazení v údolí, které by napojením na těleso dálnice způsobovalo v obou směrech prudké klesání neodpovídající silničním normám,“ odpověděla Ampapová.

Díky tomu tak dnes mohou lidé obdivovat raritu, kterou nikde jinde v Česku nenajdou. „Dvouposchoďový dálniční most představuje technický unikát poválečného stavitelství a je významným krajinotvorným prvkem citlivě zasazeným do přírodního reliéfu malebného údolí Želivky,“ konstatoval Jakub Svoboda z telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

Vojslavický most. | Video: Deník/Jana Kudrhaltová

V současně době má Vojslavický most ve správě Ředitelství silnic a dálnic. „Horní most prošel modernizací v obou směrech v letech 2017 až 2018. Vzhledem k tomu, že se jedná o velký dálniční ocelový most, šlo se o poměrně náročnou akci. Na spodní most aktuálně připravujeme projektovou dokumentaci. Jeho rekonstrukci plánujeme příští rok,“ dodal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.