Výprava vyráží od tamního hotelu téměř ještě za tmy, v půl páté ráno. „Později by to nemělo význam. Jen v tyto časné hodiny je totiž možné poslechnout si jednotlivé probouzející se opeřence a rozeznat jejich písničky,“ vysvětlil ochránce přírody Pavel Koubek, který se stane průvodcem po lese.

Tradici květnového vítání, jehož smyslem je seznámit veřejnost s hlasy ptáků a přiblížit jejich život, založili v roce 1983 ornitologové v anglickém Birminghamu. Tento obřad pak pojala za svoji kampaň mezinárodní organizace pro ochranu ptactva Bird Life International.

V Čechách se svátek slaví pod patronací České společnosti ornitologické.