V úterý 22. září se v Černovicích uskuteční Den zastupitelů, který je pilotním projektem Svazu měst a obcí České republiky.

Do Černovic se chystají zhruba čtyři desítky zastupitelů. V rámci moderované diskuse je čekají debaty především na téma servisu samospráv a administrativní podpory městům a obcím. „Očekáváme, že na setkání proběhne zajímavá beseda nad problémy, s nimiž se řadoví zastupitelé setkávají. A že debata i setkání podnítí vyšší aktivitu dalších zastupitelů," řekl Jan Mareš, projektový manažer projektu Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec, jehož je Den zastupitelů součástí.

Podle organizátorů Dne zastupitelů ze Svazu měst a obcí České republiky výměna zku᠆šeností mezi řadovými zastupiteli z různých obcí může napomoci řešení konkrétních problémů a více zapojí zastupitele do práce pro svoji obec. „Zatímco setkávání starostů probíhá, ať již na úrovni obcí s rozšířenou působností nebo regionů, tak zastupitelé různých obcí v území nemají běžně příležitost diskutovat společně záležitosti a problémy, které obce v rámci daného regionu spojují nebo řeší," připomněl Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí.

U řadových zastupitelů má připravené setkání a na něj navazující aktivity zvýšit prestiž mandátu i odpovědnost za chod obce po dobu trvání tohoto mandátu.

Svaz měst a obcí se při přípravě pilotního projektu inspiroval v Norsku. „Vycházíme ze zkušenosti naší partnerské Norské asociace místních a regionálních samospráv a zprostředkujeme setkání zastupitelů z více obcí za účelem sdílení dobré praxe," poukázal na okolnosti inspirace Mareš.

Na černovické radnici nápad uspořádat seminář pro zastupitele právě v jejich městě přivítali. „Osobně jsem rád, že se zastupitelé u nás setkají," prohlásil černovický starosta Jan Brožek. „Nároky i na řadové zastupitele rostou, výměna zkušeností je důležitá, i oni potřebují kvalitní informační servis pro správné rozhodování," dodal.

Organizátoři Dnů zastupitelů i samotní první zastupitelé už mají úvodní zkušenosti ze setkání v Moravskoslezském kraji, které se uskutečnilo v červnu v Ostravě.

„V Ostravě se sešel podobný počet zastupitelů, s jakým počítáme teď v Černovicích, a reakce na tuto možnost výměny zkušeností byly většinou pozitivní," poznamenal projektový manažer Mareš.

Pětihodinový program Dne zastupitelů v Černovicích začíná v úterý 22. září ve 14 hodin, účastníci semináře se sejdou v prostorách zasedací místnosti městského úřadu na Mariánském náměstí.

Připravené jsou už také Den zastupitelů ve Středočeském kraji, který se uskuteční 29. září v Praze, a Den zastupitelů v Libereckém kraji, který bude v Liberci 6. října. Pilotní projekt završí Den zastupitelů v Plzeňském kraji, který se bude konat v zatím neznámém termínu zřejmě v Plzni.

Den zastupitelů na Vysočině je tak výjimečný i tím, že pro jeho uspořádání nevybrali pořadatelé jako pro jediný krajské město. „Je to do jisté míry náhoda, v Černovicích jsme v minulosti už nějaké akce pořádali, tak jsme se rozhodli opět pro toto menší město," poznamenal za organizátory Mareš.

Starosta Brožek ale volbu s Černovicemi, jako hostitelem setkání, za úplně náhodnou nepovažuje. „Už jsme tady v minulosti nějaké semináře pro členy samospráv pořádali, takže určité zkušenosti už máme," uzavřel Brožek.