Vedení města se nelíbí, že musí pečovat o veřejnou zeleň v takzvaném intravilánu obce podél komunikací, které patří státu nebo kraji.

O podání ústavní stížnosti rozhodli na svém středečním mimořádném zasedání pelhřimovští zastupitelé. Nikdo ze sedmnácti přítomných zastupitelů nebyl proti, čtyři se zdrželi, třináct jich podání ústavní stížnosti podpořilo.

Podle předložené důvodové zprávy jde o dosud jednoznačně nevyřešený spor při výkladu zákona. Obce dlouhodobě bojují proti takovému výkladu, podle nějž je péče o veřejnou zeleň podél komunikací na území obce bez ohledu na vlastnictví jejich povinností. Podle nich by se o veřejnou zeleň měl starat vlastník pozemků. V případech, o nichž se vede spor, by to měl být stát nebo kraj. „Nejsme jediní, kdo tento problém řešil," připomněl vedoucí kanceláře starosty na pelhřimovské radnici Miroslav Kubánek.

Výsledky známých sporů nedávají jednoznačně za pravdu žádné ze stran. Před zhruba deseti lety se o výklad tohoto problému soudilo město Třešť v okrese Jihlava s Krajem Vysočina a soud dal za pravdu kraji. Od té doby se třešťská radnice o zeleň na krajských pozemcích podél krajských silnic stará. Kraj navíc používá rozsudek jako precedent. „Když se k tomuto problému vracíme, tak slyšíme, že to Třešť prohrála, takže to úředníci krajského úřadu využívají i směrem k dalším městům a obcím," řekl starosta Třeště Vladislav Hynk (KDU-ČSL).
Pelhřimovská radnice tak vidí šanci spíš v rozsudku Krajského soudu v Plzni z minulého roku, který říká, že se 
o předmětnou zeleň má starat vlastník, nikoliv obec.

Budou důslednější

Zatímco Třešť se proti prvoinstančnímu soudnímu verdiktu už neodvolávala, Pelhřimov se chce bránit důsledněji, přestože mu soudy zatím za pravdu rovněž nedávají. Od záměru podat ústavní stížnost radnici a zastupitele neodradil ani nepříznivý červnový rozsudek Nejvyššího správního soudu proti kasační stížnosti ve sporu města Pelhřimova s Ministerstvem dopravy.

Spor se týkal kácení dvou starých topolů ve Starém Pelhřimově, místní části Pelhřimova, v roce 2012. Silniční správní úřad Krajského úřadu Kraje Vysočina tehdy nařídil městu pokácet oba stromy, které byly v takovém stavu, že hrozil pád poškozených větví z těchto starých 
a nemocných stromů na vozovku. Silniční správní úřad nařídil pokácení stromů městu právě na základě takového výkladu zákona, že o silniční vegetaci v průjezdném úseku silnice je povinna pečovat obec, neboť se jedná o veřejnou zeleň, která je součástí veřejného prostranství, a to bez ohledu na to, kdo tyto pozemky vlastní.

Pelhřimovská radnice má na vypracování ústavní stížnosti a výběr advokátní kanceláře dva měsíce. Na verdikt Ústavního soudu bude pak čekat možná i roky. „Buď se staneme slavnými, nebo stáhneme ocasy mezi nohy," řekl 
k možným závěrům Ústavního soudu Kubánek.