Snahou úřadu je zvýšit informovanost o dění ve městě a na radnici. Vedle dosavadních komunikačních prostředků tak služby rozšíří o mobilní rozhlas. „Podobné projekty často skomírají na malém zájmu ze strany občanů. Nám ale firma zařizující mobilní rozhlas přislíbila i pomoc s náborem zájemců," řekl k novému systému tajemník města Humpolce Jiří Fiala.

Nábor by se měl soustředit na různé skupiny lidí 
od rodičů, přes sportovce 
a hendikepované až po seniory. Probíhat proto bude na různě zaměřených akcích. „My dané firmě zadáme termíny rozličných setkání a akcí, kde by mohlo dojít k oslovení zájemců. Zástupci oné firmy pak budou vysvětlovat fungování aplikace a zajišťovat kontakty," popsal budoucí kroky Fiala. Výhodou mobilního rozhlasu je, že bude informovat jen o tom, co si zájemci konkrétně vyberou. „Budou tam jednotlivé kategorie. Každý si může vybrat, o jaké oblasti chce dostávat informace. Lidé tak nebudou zatěžováni zprávami o věcech, které se jich netýkají," vysvětlil přednosti aplikace tajemník s tím, že o krizových aktuálních situacích ve městě však dostanou zprávu všichni.

Lidé si také mohou zvolit, jakým způsobem chtějí být kontaktováni. „V nabídce jsou hlasové zprávy, esemesky či e-maily," vyjmenoval tajemník Fiala.

Licenci na mobilní rozhlas zakoupilo město bezmála za 79 tisíc s platností na dva roky. Zda se tento krok zhodnotí, ještě není jisté. „Důležité je nepodcenit začátek. Základem pro dobré fungování je získat co nejvíce registrovaných účastníků. Právě na nedostatečném počtu zájemců to nejspíš ztroskotalo v jiných městech," přemítal Fiala.

Vedle aplikace město spustí také oficiální facebookové stránky. „Víme, že většina mladých lidí se pohybuje na sociálních sítích 
a také oni chtějí být v obraze. Doposud fungovaly neoficiální stránky, kde se často objevovaly dezinformace," postěžoval si tajemník.

Nově bude také na zkrácený úvazek zřízená pozice tiskové mluvčí. „Na úřadě není nikdo odborně způsobilý k tomu komunikovat 
s médii či veřejností. Proto jsme se rozhodli zaměstnat někoho, kdo je v této oblasti vzdělaný," řekl Fiala s tím, že mluvčí bude mít na starosti tiskové zprávy či správu sociálních sítí.

Novou podobu budou mít i webové stránky města. „Na tom teď pracují naši informatici. Vše se nachází ve fázi příprav," doplnila informace referentka odboru tajemníka v Humpolci Zdeňka Augustová.

Všechny tyto novinky mají vejít v platnost od
1. ledna příštího roku.