Dále se budou zabývat smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na projekt Cyklostezka Pelhřimov, Polní dvůr – silnice III/11244 na Pavlov nebo projektovou dokumentací na stavební úpravu a nástavbu Sporthotelu v Pelhřimově. Jedním z bodů je pak zadání výběrového řízení na zpracování analýzy a strategie budoucího fungování technických služeb města.