Na programu měli mimo jiné projednání dotací na obnovu památek nebo obnovu fasád a střech objektů v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu.

Dále se zabývali žádostí o dotaci na sportovní činnost, která přišla na radnici od florbalového oddílu, i dalšími žádostmi o dotace z rozpočtu. Na programu byl i bod, který se týkal jednosměrného provozu v ulicích Husově a Žižkově.