Zatímco pro věřící i pro ty, kteří míří do kostela třeba jen jednou v roce právě na Štědrý večer, je půlnoční mše jedním z vrcholů svátků, pro duchovního jsou Vánoce v první řadě službou.

A to službou docela náročnou. „Za čtyřiadvacet hodin musím stihnout sedm bohoslužeb. Na Boží hod sloužím hned ráno, takže musím také myslet na odpočinek, proto na půlnoční mši v Pelhřimově nepůjdu," přiblížil svůj sváteční program vikář Jaromír Stehlík.
Než v noci ze čtvrtka na pátek kostel svatého Bartoloměje lidé zaplní, bude mít na svém kontě tři bohoslužby, pro něž se používá označení půlnoční, přestože se k nim lidé do venkovských kostelů sejdou s předstihem. „V šestnáct hodin sloužím ve Vyskytné, v půl deváté večer v Dušejově a ve dvaadvacet hodin na Křemešníku," upřesnil časy Jaromír Stehlík.

Poprvé sloužil půlnoční mši v roce 1996, kdy působil jako kaplan v jihočeské Bechyni. Vzpomíná, že byl určitě nervóznější, než je po dvou desetiletích kněžské praxe. „Půlnoční bohoslužba je do značné míry o radosti, Vánoce jsou radostné svátky," připomněl muž, který si už na to, že stojí před oltářem v zaplněném kostele, zvykl.

Na svoji premiéru tehdy v devadesátých letech v Bechyni má i jednu praktickou vzpomínku. „Pamatuji si, že tehdy byl hrozný mráz. Mně zamrzlo auto, pak nešlo nastartovat, takže po této stránce to úplně příjemné nebylo," doplňuje povídání vikář Jaromír Stehlík.

V pelhřimovském kostele svatého Bartoloměje bude letošním půlnoční mši sloužit farní vikář a kaplan pro mládež Vojtěch Vágai. Ve farnosti působí tři roky, s Jaromírem Stehlíkem se při sloužení půlnočních bohoslužeb střídají.

Rovněž Vojtěch Vágai se na slavnostní mši, na niž přijdou také sváteční návštěvníci kostela, v první řadě těší.
Neméně pozitivní zážitek si však slibuje i od odpolední „půlnoční" mše pro děti, která začíná v šestnáct hodin. „Protože pracuji s mládeži celý rok, tak je mi společná bohoslužba s nimi na Štědrý den hodně blízká. Naposledy přišlo na sto padesát dětí, zpívali jsme společně koledy. Věřím, že i letos to bude podobné," odhadoval Vojtěch Vágai.