Sudkodolští už je žádali, aby si pozemek aspoň oplotili. Vítovec skutečně už na výrobě plotu začal pracovat. „Jde to ale pomalu, nemám na to peníze,“ rozhodil rukama Vítovec. Smečka lidem vadí čím dál víc. Psi se pořád toulají a štěkají ve dne i v noci.

„Psi neustále běhají po vsi. Bojíme se pozvat si na návštěvu vnoučata, aby je třeba nekousli. Už je to unavující, když jdeme po vsi, musíme se pořád ohlížet, jestli nemáme v patách psy,“ vyprávěla obyvatelka Sudkova Dolu Zdeňka Egerová.

Zatím naštěstí nikoho nepokousali

Právě jejího manžela se nedávno čtyři volně pobíhající psi pokusili napadnout, když šel za plot hledat zatoulané kotě. Cenili na něj zuby a vrčeli, dokud nepřivolal Miroslava Vítovce, který si je odvedl.

„Byl jsem to hned ohlásit na policii v Pacově. Tam celou věc vyhodnotili jako přestupek a předali pacovské přestupkové komisi. Teď čekáme, jak komise případ vyřeší,“ vysvětlil František Eger. Sudkodolští jsou s řešením problému zatím bezradní.

„Na policii mi řekli, že s tím nemůžou nic víc dělat, pokud psi nikoho nenapadli,“ dodal František Eger. Miroslav Vítovec ale tvrdí, že jeho psi neublíží.
„Nikomu nic neudělají. A mě vždycky poslechnou,“ hájil svoje zvířata Vítovec. Smečka kromě Sudkova Dolu začala běhat i po honitbě.

„Při obchůzkách vídáváme, jak se nám psi toulají po revíru,“ potvrdil Vladimír Heřman, hospodář mysliveckého sdružení Obrataň.

Podle něj běhali v místech s vysokým výskytem zvěře, což není zrovna dobré. „Zvěř je z přítomnosti psů neklidná. Máme strach, aby se smečka nepustila do jejího strhávání. Zatím se naštěstí nic nestalo, ale nikdy nevíte,“ pokračoval hospodář Vladimír Heřman.

Podobný problém myslivci nepamatují

Pokud by však k něčemu došlo, má většina členů mysliveckého spolku holé ruce. „Podle zákona totiž mohou psy zastřelit pouze někteří členové sdružení. Pokud by většina z nás viděla, jak některý pes štve zvěř, mohla by jenom přihlížet,“ vysvětlil hospodář Heřman. Obrataňské myslivecké sdružení žádný podobný problém se psy nemělo.

„Nic takového jsme zatím řešit nemuseli. Pokusíme se nějak dohodnout s panem Vítovcem, aby si svoje psy víc hlídal a také co nejdříve dokončil oplocení pozemku,“ sdělil Vladimír Heřman.

Starosta Obrataně Josef Hovorka, pod kterou Sudkův Důl patří, si s otázkou ohledně psů také neví rady.

„Snažíme se dělat, co je v našich silách. Nemůžeme ale nic podniknout, dokud psi někomu neublíží. Situaci navíc komplikuje to, že Miroslav Vítovec by měl nastoupit do výkonu trestu,“ uvedl starosta Hovorka. Miroslav Vítovec je totiž v podmínce za řízení automobilu bez řidičského průkazu. Za maření úředního rozhodnutí má na čtyři měsíce nastoupit do výkonu trestu. Soud ale požádal o odklad kvůli péči o nemocnou družku.

Psi by museli jít do útulku

„Miroslav Vítovec o odklad výkonu trestu zažádal v pátek. Celou záležitost posoudíme a o udělení odkladu rozhodneme do měsíce,“ potvrdila Milena Vránková, soudkyně okresního soudu v Táboře.

Pokud Miroslav Vítovec odklad nezíská a půjde do vězení, bude se muset o jeho družku i psy postarat obec Obrataň.

„Pro Marii Cardovou, která utrpěla mozkovou mrtvici a nedokázala by se o sebe sama postarat, bychom zajistili odbornou ústavní péči,“ pokračoval Hovorka.

O zajištění psů by se Obrataň nejspíš podělila společně s Městským úřadem v Pacově, kde má Marie Cardová trvalé bydliště. Najít nový domov pro tolik psů najednou by ale nebyla vůbec jednoduchá věc. Útulků je totiž poskrovnu.

„Pravděpodobně bychom se pokusili všech patnáct psů umístit do útulků po celém okrese Pelhřimov. Možná bychom museli hledat i na sousedním Táborsku,“ uzavřel Josef Hovorka.