Obec na půli cesty mezi Pelhřimovem a Táborem se aktuálně může pochlubit novou budovou mateřské školy, díky níž bude Obrataň schopná uspokojit další tamní rodiny s dětmi.

Stará budova mateřinky už stavebně nevyhovovala, a zástupci obce s přibližně osmi sty obyvateli se tedy rozhodli, že po téměř čtyřiceti letech nechají postavit novou. Nová školka bude schopna pojmout přibližně osmadvacet dětí, což je taková ta tradiční jednotřídka," míní obrataňský starosta Josef Hovorka.

Stavbě školky musela ustoupit předchozí stará budova školského zařízení, namísto kterého nová mateřská školka vyrostla. Co se týče rozložení místností, zůstalo se při osvědčeném rozložení jako ve staré budově.

„Dřívější budova byla kompletně odstraněna a nynější nová stavba je od tohoto školního roku již připravena přivítat malé školáčky," řekl s úsměvem Hovorka, a doplnil, že už prvního září, jak se podle původních plánů očekávalo, se mateřinka konečně dočká svých budoucích „obyvatel".

Den otevřených dveří pro veřejnost je plánován na čtvrtek, kdy se mohou tamní i lidé z blízkého okolí či další zájemci přijít podívat na výslednou podobu budovy školky, přičemž interiér mateřinky bude zvídavým očím k dispozici celé odpoledne od dvanácti do sedmnácti hodin.

V pátek se potom budova otevře lidem, kteří se nějakým způsobem zasloužili o stavbu obrataňské mateřinky. „Na čtvrteční den otevřených dveří naváže páteční prohlídka, kdy přivítáme podnikatele, sponzory a další zainteresované osoby," shrnul program otevřených dveří nové školky v Obratani starosta Josef Hovorka.

Co se týče celkových nákladů na vystavění mateřské školy, dosahují zhruba osmi milionů korun. V této sumě ale není započítané vybavení interiéru školky, mezi nějž patří herny, spací místnosti nebo toalety, které by mělo vyjít přibližně na tři čtvrtě milionu korun.

Nakonec starosta Obrataně dodal, že si přeje, aby se dětem v nové mateřince líbilo.

Zuzana Horáková