Výuka první pomoci zahrnuje celkem deset hodin. Pro děti na základních školách je připraveno sedm hodin teorie, seznámení se s integrovaným záchranným systémem a ukázky včetně nácviku jednoduchých účinných zásahů. Studující ve druhých ročnících středních škol čekají tři hodiny praktické i teoretické náročnější přípravy.

V loňském ročníku prošlo výukou 6558 žáků, v průměru jich však bývá proškoleno zhruba devět tisíc. Výuku první pomoci měli ve své režii odborně vyškolení lektoři Českého červeného kříže a také studenti a pedagogové vyšších odborných zdravotnických škol v Kraji Vysočina. Zatímco děti v sedmých ročnících základních škol se učí komunikovat s dispečinkem, používat při poskytování první pomoci materiál lékárniček a dále nacvičují první pomoc při poranění teplem nebo chladem, jejich starší kamarádi ve druhých ročnících středních škol už se učí postupy správného chování při účasti u dopravních nehod, postupy při neštěstích jako jsou požáry, evakuace a povodně nebo projdou školením práce s defibrilátorem.

Závěrečný tříhodinový vyučovací blok pravidelně zajišťují záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina s výjezdovým vozidlem a doplňuje je profesionální pracovník z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který informuje o fungování integrovaného záchranného systému. Za uplynulých šestnáct ročníků projektu První pomoc do škol bylo na Vysočině proškoleno už více než 127 tisíc žáků.

„Každý z nás se může v životě dostat do situace, kdy bude muset poskytnout nezbytnou pomoc pro záchranu lidského života. Ve chvílích, kdy jde o vteřiny, je nutné umět rychle, ale zároveň účinně zasáhnout. Proškolení v první pomoci v průběhu školního roku poskytne mladým lidem ucelenou přípravu, jak se správně zachovat v krizových situacích,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.