Tamní knihovnice Zdeňka Trnková se totiž rozhodla, že na letošní prázdniny vyhlásí čtenářskou soutěž pro čerstvé čtenáře. A podle prvních reakcí se děti a jejich rodiče na pomyslnou udičku rádi chytili.

Soutěž pro prvňáčky, respektive pro budoucí druháčky, nazvaná Knížka na prázdniny, zpestřuje léto v humpolecké knihovně poprvé. „Napadlo mě ji vyhlásit, když jsem se bavila s paními učitelkami, které mi povídaly, že po prázdninách musí s druháčky čtení znovu procvičovat. A já z vlastní zkušenosti vím, že děti jsou soutěživé, zvlášť když jsou motivovány odměnou," usmála se Trnková.

Úkol je jednoduchý. Stačí, když budoucí žák druhé třídy základní školy přečte od června do srpna alespoň tři knihy a napíše o nich do Knihovního čtenářského listu. Ten sežene na dětském oddělení humpolecké knihovny. List se malého čtenáře vyptává na název knihy, na spisovatele a na to, o kom četl. Na závěr pak dítě příběh oznámkuje jako ve škole. „Právě hodnocení mi přijde hodně důležité. Chtěla bych, aby si děti uvědomily, že se jim knihy mají líbit," řekla Trnková.

Za odměnu si čtenáři z knihovny odnesou originální čtenářskou placku. „Těší mě, že se nám soutěžní listy už začínají scházet a že si děti nevybírají žádné tenké knihy. Jedna čtenářka si například vypůjčila Lískulku v pohádkovém světě, což už je četba pro zkušenějšího druháčka. Navíc díky tomu, že o své četbě píšou, procvičují si i psaní," upozornila na další plus knihovnické soutěže Trnková.

Dodala, že se po soutěži sami poptávají i rodiče školáků. „Ještě před prázdninami jsem napsala seznam knih, abych dětem nabídla inspiraci, a odevzdala ho učitelkám. Ty jej dětem okopírovaly a malí šikulové teď u nás mezi regály chodí s tím papírem v ruce a soustředěně hledají, co by si chtěli přečíst. Seznam rozdáváme i tady v knihovně a rodiče dětí po něm sami pátrají," zmínila knihovnice.

Důležité je také to, že seznam zahrnuje tituly, které jsou dnešní generaci dětí blízké, a přitom jde o kvalitní počtení.

Soutěž Knížka na prázdniny
- soutěž je určena pro budoucí druháky
- úkol: přečíst během června až srpna alespoň tři knihy a napsat o nich do Knihovního čtenářského listu, který je k dispozici na dětském oddělení humpolecké knihovny
- po odevzdání listu v knihovně následuje odměna: originální čtenářská placka
- soutěž trvá do 31. 8.
- děti se mohou nechat inspirovat seznamem knih, který najdou v knihovně
- dětské oddělení je kvůli úpravám od 25. 7. do 
12. 8. uzavřeno