Každý rok se sice slaví mší svatou, ale tentokrát se k ní přidá ještě nedělní program v klášterní zahradě. Lenka Vacková ze želivského kláštera už dříve vysvětlila, proč se druhá pouť bude slavit. „Návštěvníkům jsme jako kompenzaci za uzavřený klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který prochází kompletní rekonstrukcí, chtěli nabídnout další prohlídkovou trasu. Vybrali jsme kostel svatého Petra a Pavla. Jde o nejstarší stavbu v Želivě a dosud byl veřejnosti uzamčen. Ku příležitosti jeho otevření jsme se rozhodli uspořádat druhou pouť," zdůvodnila Vacková.

Od čtrnácti hodin bude opatská zahrada patřit především dětem, které budou moci prověřit svou šikovnost a fantazii při tvoření ve výtvarných dílnách či při soutěžích. Některé soutěže budou určeny i dospělým. Program oživí vystoupení šermířů či střelba z kuše. Pořadatelé myslí i na blaho rodičů, připraví pro ně posezení a k pití jim nabídnou pivo z klášterního pivovaru. Celým odpolednem budou provázet slova pátera Petera Palušáka, který se vžije do role moderátora.

V osmnáct hodin přijde na řadu průvod ke hřbitovnímu kostelu sv. Petra a Pavla za hudebního doprovodu pod vedením varhaníka Petra Žáka. „V čele průvodu budou samotní svatí – Petr a Pavel," prozradila Vacková.

Poutní mše svatá přímo ve hřbitovním kostele bude následovat o půl hodiny později. Poutní slavnosti zakončí posezení v opatské zahradě s volnou zábavou.

Lenka Vacková na závěr podotkla, že pouťové atrakce a velké kolotoče přijedou až na zářijovou pouť ke svaté Marii. Kostel sv. Petra a Pavla 
v Želivě je dominantou hřbitova, který se rozkládá nedaleko premonstrátského kláštera. Je chráněn jako kulturní památka. Postaven byl v polovině dvanáctého století, 
v patnáctém století došlo k jeho přestavbě. Dnešní podoba kostela je dědictvím další stavební úpravy z první čtvrtiny osmnáctého století.

Program:

√ 14.00 – opatská zahrada: výtvarné dílny, soutěže, hry, šermíři, zábava pro děti i dospělé
√ 18.00 – slavnostní průvod z opatské zahrady ke kostelu sv. Petra a Pavla za doprovodu obou svatých
√ 18.30 – poutní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla
√ 19.30 – 21.00 – posezení v opatské zahradě a volná zábava