Obce v českých zemích kdysi nepatřily jen šlechtě, ale některé také vlastnila církev.

Mezi církevní majetek náležel i městys Nový Rychnov ležící mezi Vyskytnou a Horní Cerekví. Všímavého návštěvníka na tamní faře zaujme členitý znak, který připomíná dřívější majitele obce.

Nový Rychnov patřil pražským biskupům a později arcibiskupům od 12. století až do poloviny 19. století. Výjimkou byla pouze dvě sta let, kdy se obec stala majetkem šlechtického rodu Leskovců.

Zdejší pozdně barokní až klasicistní fara na své fasádě nese upomínku na jednoho z pražských arcibiskupů, erb Antonína Petra Příchovského z Příchovic. Rodilý šlechtic byl významným církevním představitelem ve druhé polovině 18. století. Byl známý mimo jiné svými vlasteneckými sklony a odvážným postojem proti germanizačnímu tlaku tehdejší vídeňské vlády.

Znak je situován na dvoupatrové budově s valbovou střechou, která je souměrně členěna a zdobena kolem čtyř okenních os. Uprostřed fasády vertikálně probíhá dekorativní pruh vynášející nejen znak, ale i sluneční hodiny z 19. století. Znamení provedené ve štuku je složeno z vavřínového věnce vynášeného andílčí hlavičkou s křidélky a zakončeno barokní rostlinnou ornamentikou.

Horní polovině věnce dominuje klobouk, ke kterému je na dekorativně pojaté šňůrce přivázáno deset uzlíků.

Pokrývka hlavy doplněná uzly se během staletí ustálila jako označení hodnosti nositele v církevní hierarchii a původně byla zavedena jako odznak důstojenství. Podle počtu uzlů lze určit, jaké postavení dotyčný zaujímal. Hodnost nositele může být ještě zdůrazněna barvou.

Na štítu pod kloboukem je vyobrazen kříž, koruna a vrchol berly. Berla je arcibiskupovým odznakem a poukazem na jeho pastýřskou funkci.

Symbolicky také upomíná na vedení církevního okrsku, diecéze, a ke směřování k dobru a odvracení od zlého.

Kříž na druhé straně koruny rovněž symbolizuje hodnost církevního hodnostáře, koruna uprostřed pak poukazuje na církevní moc. V erbovním poli je pod těmito insigniemi znak šlechtického rodu Příchovských tvořený třemi labutími hlavami.

V případě, že hodnostář vysokého církevního postavení byl bez šlechtického titulu, mohl si do erbovního pole zvolit vlastní symbol. To ale není případ Nového Rychnova.

V barevném provedení je symbol umístěn na červeném podkladu s třemi pruhy v horní části, dvěma černými a jedním žlutým. Provázky označující arcibiskupskou hodnost bývají značeny zeleně.

Kromě rychnovské fary můžeme obdobný znak v souvislosti s architekturou spatřit např. na Arcibiskupském paláci v Praze, kde za arcibiskupa Příchovského probíhala významná rokoková přestavba. Zdánlivě nenápadné dekorace na fasádách domů tak leckdy napoví více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Anna Hamrlová - Autorka je absolventkou Dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, žije v Rynárci