Nově tedy pacienti najdou nemocniční lékárnu ve vestibulu - atriu hlavní nemocniční budovy. Tím bude zajištěna snazší dostupnost a větší komfort pro širokou veřejnost.

Současné umístění nemocniční lékárny je nešťastné. Nachází se ve střední části areálu a cesta k němu je do prudkého kopce. Proto je zejména pro seniory či imobilní pacienty služba lékárny často nedostupná. „Přesto, že je budova značena, řada pacientů se zde také špatně orientuje. Naší snahou tedy bylo zvýšit komfort a dostupnost léků a zároveň zmodernizovat provoz lékárny,“ sdělil technický náměstek nemocnice Petr Adam.

Nemocnice si proto nechala vypracovat projekt s investicí kolem 6 milionů korun na přestavbu moderního a snadno dostupného prostoru v přízemí hlavní lůžkové budovy.

Spolufinancovat jej bude zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina.

„Současné prostory jsou malé a již nevyhovují našemu provozu. Sortiment a kvantita činnosti nemocniční lékárny stále narůstá,“ sdělila vedoucí farmaceutka Radka Vachová.

Nové výdejní místo bude rozměrově podstatně větší, a tak lékárna plánuje rozšířit nabídku volně dostupných léčiv a nabídku akcí pro širokou veřejnost, které pořádá ve svých prostorách. Jde zejména o preventivní akce ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou. V létě poskytovaly farmaceutky poradenství v oblasti poruch paměti, zapojují se do akcí na podporu záchrany života poskytnutím včasné první pomoci či antibiotického dne. „Lékárna pacientům také nabízí pravidelné výhodné slevy na vybraná léčiva,“ doplnila Petra Černo.