Práce, které vyšly zhruba na pět a půl milionu korun, byly nutné, protože se v rybnících nacházelo přes metr bláta. Kromě toho tam byla opravena i tamní ohradní zeď.

„Do vodních ploch jsme za poslední roky investovali hod-ně peněz, ale hodně jsme jich 
i sehnali z dotačních programů. Udělali jsme komplet-
ně nový rybník Mašát, plochu Na Propadě či vodní nádrž
v Bedřichově. Například tyto dva zámecké rybníky fungují zároveň i jako detenční nádrže na vodu," ukázal v klidném prostředí zámeckého parku na křišťálově čistou vodu pacovský starosta Lukáš Vlček.
Pacov má v areálu města patnáct vodních ploch. Jako poslední přibyla hektarová plocha v areálu Propad.

„Na všechny opravené vodní plochy jsme pyšní. Navíc jsem rád, že modernizace zámeckých rybníků se udělala dřív než regenerace zeleně. Stavební zásah tam byl větší, což znamenalo i větší množství stavební techniky. Pokud by se práce uskutečnily naopak, mohlo by dojít k ohrožení výsadby," přemítal starosta.

A právě regenerace zeleně 
v zámeckém parku je nyní na řadě. Stromy jsou tam buď přestárlé, nemocné nebo potřebují odborně upravit. Park má stovky stromů.

„Poslední přívalové deště 
a bouřky nám dokázaly, že zámecký park potřebuje větší rekonstrukci zeleně. Máme 
už na park zpracované dendrologické posudky a projekt 
a nyní se proto budeme hlásit do nejbližších výzev operačního programu životního prostředí," informoval Lukáš 
Vlček s tím, že po posledních deštích padlo pár stromů k zemi. „Lidé sami tlačí na to, aby-chom regeneraci zámeckého parku provedli," konstatoval starosta.

Představitelé radnice předpokládají, že obnova zeleně 
v parku vyjde na miliony korun. „Na druhou stranu se nám daří shánět finanční zdroje z operačních programů. Nejdříve uděláme kácení, pak prořezávky a následně dosadby. Práce budou součás-
tí jednoho projektu a budou 
na sebe plynule navazovat," oznámil starosta a zavzpomínal na letošní kácení zeleně 
u tamního obchodního domu Vesna.

Vesnu lemují javory, keře i hrušně

Prostor tam nově lemují hrušně s částečným keřovým podrostem. Ostrůvek mezi chodníky je od jara osazen javorem s částečným keřovým podrostem.

„Úpravy s sebou nesly určité emoce, ale ve výsledku se projekt povedl na výbornou. Vypadá to nyní velmi hezky," zhodnotil práce první muž Pacova.