Letité pacovské kino čekají rozsáhlé opravy a modernizace, které by měly dosahovat téměř 30 milionů korun. Město Pacov v letošním roce usilovalo o financování projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a uspělo.

„Projekt byl kladně posouzen v celostátní konkurenci, která činila desítky obdobných projektů, a uspěl,“ prozradil s nadšením starosta města Pacova Lukáš Vlček.

Více než polovinu finančních nákladů spojených s přestavbou by tedy pokryla dotace. „Městu Pacovu bylo přislíbeno dotační financování ve výši 18 milionů korun,“ upřesnil Vlček. Zbývající část nákladů bude město platit ze svého rozpočtu.

Projekt, který stávajícímu kinu poskytne novou tvář, odstartuje v příštím roce. „Aktuálně jsme ve fázi přípravy prováděcí projektové dokumentace. Předpoklad zahájení realizace stavebních prací je v polovině příštího roku,“ informoval Lukáš Vlček s tím, že odhadované dokončení stavebních prací je v závěru roku 2019.

Objekt pacovského kina je v současné době z technologického i komfortního pohledu nevyhovující. Právě to byly jedny z hlavních důvodů, proč se má zastaralé kino proměnit na moderní komunitní centrum. „Po řadě diskuzí a zvážení dotačních možností na financování revitalizace objektu jsme se rozhodli připravit projekt s názvem Komunitní centrum Pacov. Jeho záměrem je přebudovat objekt kina na regionální komunitní centrum, které bude nabízet kulturní, vzdělávací a sociální aktivity,“ přemítal starosta města Pacova.

Mezi nejpodstatnější plánované změny, které interiér současného kina zažije, bude patřit výrazná změna v počtu míst pro diváky. „Klesá kapacita sálu z původních 350 na 178 sedadel, a to především z důvodu osazení nových komfortních sedadel a rozšíření pódia,“ vysvětlil Lukáš Vlček.

Mezi další novinky patří například nový vstup ze Školské ulice pro diváky. „Toto nové řešení je vhodné také z pohledu bezbariérovosti,“ upozornil Vlček s tím, že ve zmíněném prostoru vznikne i nové zázemí pro návštěvníky. Nebude chybět foyer, šatna ani toalety. Počítá se ale i s modernizací technologické stránky objektu, jako je například vzduchotechnika.