Za mezinárodní projekt Let´s play together (česky Hrajeme si spolu), kterému se věnuje již druhým rokem, získala Certifikát kvality a dále Národní cenu za nejlepší projekt v kategorii eTwinning/Comenius v České republice.

„Ocenění nás samozřejmě velice těší. Potvrzují nám, že náš projekt dobře funguje. Nám přišel od samého začátku užitečný a byli jsme přesvědčeni, že výměna učitelských zkušeností a komunikace mezi dětmi bude jeho nespornou výhodou. Je příjemné vědět, že toto ocenili i hodnotitelé," komentovala úspěch hlavní koordinátorka projektu Ivana Bártlová, která na Základní škole Hradská učí na prvním stupni.

Pro představu – projekt humpolecké školy obstál v silné konkurenci škol, na nichž každým rokem vzniká kolem 500 nových projektů, z toho je asi 80 z nich oceněno Certifikátem kvality a řádově deset získá Národní cenu.

O jaký projekt se vlastně jedná, prozradila Ivana Bártlová. „Naše škola je jeho hlavním koordinátorem, my jsme ho vymysleli, vytvořili jeho základní osu a nyní ho i vedeme. Je do něj zapojeno šest zemí – Norsko, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Slovensko a my z České republiky. Projekt Let´s play together má dvě linie. První spočívá ve výměně profesních zkušeností a příkladů dobré praxe mezi pedagogy z partnerských zemí. Zaměřili jsme se na výměnu didaktických her používaných v předmětech, které se vyučují na prvním stupni. Naším cílem je vytvořit databázi didaktických her použitelnou v běžné výuce," nastínila Bártlová.

Druhá linie projektu se soustřeďuje na rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí žáků. Jelikož jsou děti pracující v projektu malé a nemají rozsáhlou slovní zásobu anglického jazyka, rozhodla se škola využít jednoduché struktury, jako jsou hádanky, kvízy, křížovky a podobně. Děti například hádanky různě obměňují. Jednou hádají oblíbené zvíře, jindy si zase posílají fotografie části předmětů a hádají, o jakou věc se jedná.

Žáci mají snahu domluvit se

„Význam této činnosti je opravdu značný v několika ohledech. Zaprvé je patrné, že dětem se díky komunikaci zlepšuje angličtina. Výhodou je, že si navzájem povídají v živém kontextu a opravdu mají snahu se domluvit, protože je ty informace zajímají. To má vliv i na jejich motivaci k učení – samy se ptají, co se jak řekne, co toto slovo znamená a podobně. Mimoto se „jen tak mimochodem" dozvědí mnoho informací o životě v té dané zemi. Navíc vyjíždíme i na společná setkání do partnerských zemí, kde jsou děti ubytované v rodinách. Tím se posilují jejich sociální kompetence. Důležité je, že tyto zájezdy jsou školákům plně hrazeny z projektu Comenius, pod který Let´s play together spadá, takže se do cizích zemí podívají i ty děti, jejichž rodiče by si tyto návštěvy jinak nemohli finančně dovolit," zdůraznila Bártlová.

Školáci z různých zemí mezi sebou komunikují přes platformu Twins Space, což je v podstatě webová stránka, kde jsou k dispozici různé nástroje, například chat, velké úložiště materiálů a podobně. Kromě toho žáci využívají i program Skype. „Pro děti je totiž zážitek, když si mohou s někým na druhém konci Evropy popovídat přes webkameru," zmínila Bártlová.

Do programu Comenius, který zastřešuje aktuální projekt Základní školy Hradská Let´s play together, je tato škola zapojena podruhé. Zhruba před deseti lety se začali věnovat bezplatnému programu eTwinning, díky němuž se naučili spolupracovat na mezinárodní úrovni. Projekt Comenius je dalším krokem v této spolupráci.