Díky tomuto projektu, jehož realizace byla zahájena v loňském roce a ukončena v červenci letošního roku, mohli vzniknout výukové a informační materiály podporující finanční gramotnost cílových skupin s jejich následnou bezplatnou distribucí daným cílovým skupinám.

Iniciátoři a tvůrci projektu také zrealizovali 33 tematicky členěných besed vedených dvojicí proškolených lektorů, a to pracovníků Občanské poradny Oblastní charity Pelhřimov, uspořádali 13 besed s advokátem s vlastní praxí na téma finanční gramotnost z pohledu práva a také 20 herních aktivit originální deskové hry Cesta životem – cesta k úspěchu.

Na pokrytí části nákladů spojených s realizací tohoto projektu, jenž navazuje na projekty realizované městem a za finanční podpory Kraje Vysočina v letech 2015, 2016 a 2017, byla městu schválena účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018.

Město Pelhřimov v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Pelhřimov realizuje různé aktivity, prostřednictvím kterých se především snaží o tvorbu a zachování bezpečného prostředí a kvalitního života pro své obyvatele v rámci všech věkových kategorií.

Jedním z účinných prostředků umožňujících dosažení tohoto cíle je realizace projektů zaměřených právě na specifické programy prevence kriminality.