Blízký člověk v nemocnici někdy představuje riziko nedorozumění mezi rodinou a personálem a zkušenost rodiny Němcových na neurologickém oddělení pelhřimovské nemocnice to potvrzuje.

Nemocnice Pelhřimov se brání. A hledá cesty, aby se podobné situace, kdy se nemocniční personál snaží pracovat co nejlépe, a přesto je vystaven kritice, vyskytovaly výjimečně nebo vůbec.

Kritika padla na hlavu primáře neurologického oddělení Jana Syrového, který sloužil, když do nemocnice přivezli po mozkové mrtvici Františka Němce. Odpoledne přijeli navštívit svého tatínka a dědečka blízcí. „Pan primář nás doslova vyhodil, že má práci a nemá na nás čas," popsala reakci primáře na snahu informovat se na zdravotní stav blízkého člověka Jana Němcová, která Syrového chování označila za nepříjemné a arogantní.

Podle mluvčí pelhřimovské nemocnice Petry Černo v písemném podnětu, který Jana Němcová krátce po skončení hospitalizace Františka Němce poslala řediteli nemocnice, není nic konkrétního, co by vypovídalo o tom, že jednání primáře Syrového bylo arogantní. „Je nám líto, že paní Němcová pociťovala chování pana primáře jako arogantní. Personál nemocnice je veden k empatii a patřičnému vystupování a úrovni komunikace," popsala zásady mluvčí nemocnice.

Příbuzným Františka Něm᠆ce se nelíbilo, že museli čtyřikrát zvonit u dveří a patnáct minut čekat, než je primář vůbec přijal. „Pak vše shrnul do tří všeobecných vět a mohli jsme jít domů. To nám skutečně mohl říct mezi dveřmi na oddělení," napsala v dopisu řediteli nemocnice Němcová.

Vedení nemocnice ale patnáctiminutové čekání nepovažuje za nepřiměřené. Podle interního šetření primář navíc s dalším lékařem v té době konzultoval zdravotní stav jiného pacienta. A podávání informací mezi dveřmi odmítá. „Podávat informace o zdravotním stavu pacienta někde na chodbě nebo na pokoji pacienta není vhodné," poukázala na jedno z pravidel Černo.

K setkání blízkých s primářem Syrovým došlo ani ne dvanáct hodin po hospitalizaci Františka Němce, podle vedení pelhřimovské nemocnice nebylo v tu chvíli možné poskytovat detailnější informace o nemoci a její léčbě.

Vedení nemocnice odmítá 
i kritiku, že by hrálo mrtvého brouka. Dopisem, který byl evidován jako podnět obsahující poděkování a informaci pro zkvalitnění péče, se zabýval krátce po jeho doručení náměstek ředitele pro léčebnou péči Jaroslav Houser.