Konkrétně od pátku 20. dubna platí přechodná úprava provozu v pelhřimovské Rosolově ulici, kudy vede jedna z objízdných tras.

Na základě žádosti obyvatel jednoho z domů v Rosolově ulici podané 4. dubna se 6. dubna uskutečnilo místní šetření za účelem prověření možnosti stání vozidel v době od 17 do 7 hodin. „Na místním šetřením byla řešena šířka Rosolovy ulice, která má podle měření 8 metrů. Policie uvedla, že potřebná šířka průjezdu pro obousměrný provoz je 6 metrů, zbývají tedy 2 metry, kde pro podélné stání je potřeba 2,2 metru. V návaznosti na toto sdělení bylo na jednání rozhodnuto, že bude ponecháno dopravní značení beze změny,“ informovala Lenka Knězů, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Pelhřimov.

Pracovníci odboru dopravy pelhřimovského městského úřadu tak hledali řešení v normách. „Následně odbor dopravy řešil požadavek na šířku podélného stání podle normy Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, kde pro osobní vozidla je při podélném řazení požadována šířka 2 metry a při vysoké intenzitě dopravy na pozemní komunikaci se doporučuje zvětšit základní šířku pro parkovací stání o čtvrt metru, kvůli omezení otvírání dveří vozidla do průjezdního profilu pozemní komunikace,“ upřesnila Lenka Knězů.

Vzhledem k tomu, že se v daném úseku musí počítat se zvýšenou intenzitou provozu z důvodu vedení již zmíněné objízdné trasy v rámci uzavírky křižovatky ulic Třída Legií a Pod Kalvárií, šířka komunikace neumožňuje v době plného provozu podélné parkování osobních vozidel.

K dané intenzitě dopravy také přispívá provoz městské hromadné dopravy a veřejné linkové osobní dopravy, která má Rosolovou ulicí vedenou objízdnou trasu.

V rámci vyhodnocení provozu od doby 3. dubna, kdy byly objízdné trasy spuštěny, se ale zjistilo, že v době od 18 do 7 hodin a v sobotu a neděli není intenzita dopravy výrazným způsobem zvýšena v dané ulici a šířka 2 metry pro podélné stání je tedy dostačující.

Z tohoto důvodu odbor dopravy přistoupil k mírné změně dopravního značení, a to, že ke stávajícím třem zákazovým dopravním značkám zákaz zastavení doplnili příslušní pracovníci dodatkovou tabulku E13 s textem „platí: pondělí – pátek v době 7- 18 hodin.“

Přechodná úprava dopravního značení v Rosolově ulici bude platit do 20. srpna letošního roku.

Uzavírky několika ulic v Pelhřimově ale způsobily komplikace ještě v jiných částech města. „Policie ještě sleduje správný interval nastavení semaforů na křižovatce s ulicemi Příkopy, Václava Petrů a Karlovo náměstí, kde se tvoří fronty,“ doplnil místostarosta Pelhřimova Ladislav Med.