„Tento finanční propad ale dofinancovává zřizovatel školy, což je obec. Nízký počet žáků tak nemá zásadní dopad na její chod,“ uvedl ředitel Základní školy a Mateřské školy Hořepník Milan Hupka.

Ten společně s realizačním týmem místního akčního plánu vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (MAP) a vedením obce připravuje plán na udržení atraktivnosti hořepnické školy.

Jednou z výhod, na kterou chtějí v Hořepníku nalákat rodiče budoucích prvňáčků, je například možnost prodloužené doby pobytu dětí ve školní družině. „Uvědomujeme si důsledky dojíždění rodičů za prací a proto plánujme prodloužení otevření školní družiny o dvě hodiny. Družina je dětem přístupná od 6.30 do 15.30 hodin. Součástí bude také možnost doučování, pomoc s domácími úkoly a tak dále. Maminky jistě ocení po pozdějším příjezdu domů splněné povinnosti a menší stres ve večerních hodinách,“ okomentoval Milan Hupka nabízené novinky.

Mimoto škola nabízí celou řadu kroužků a mimoškolních aktivit, jako jsou například rybářský kroužek, kde mají děti možnost získat rybářský lístek, včelařský kroužek nebo sportovní oddíly.

Získat nové žáky se bude snažit hořepnická základní škola také už začátkem příštího týdne formou tradičního zápisu dětí do prvních tříd, který se letos poprvé koná netradičně až v dubnu. Tak je tomu ale i na všech ostatních základních školách v celém Česku.

Na zápis, který se v Hořepníku uskuteční v pondělí 10. dubna od 12 do 19 hodin, mohou zavítat budoucí prvňáčci i z okolních obcí.

Hořepnickou základní školu v současné době navštěvuje 61 žáků. Rodiče i jejich děti, které do hořepnické školy chodí, na ní oceňují zejména důvěrnou, přátelskou atmosféru, a to, že škola cíleně podporuje spolupráci mezi mladšími a staršími žáky.

„Uvědomujeme si, že rodiče předškoláků školu příliš neznají. Proto se budeme v příštích měsících věnovat jejímu takzvanému otevření,“ prozradil plány ředitel Hupka.

Dodal také, že každým rokem škola zpracovává školní kroniku, věnuje se prezentaci školních akcí na svém webu a informuje o svých činnostech v obecním zpravodaji. „Děti zde vytvářejí přirozenou komunitu, a tak se nejlépe zdokonalují v sociálních dovednostech, dnes tak důležitých a ceněných v dospělém životě,“ řekl Hupka.