Mezi ulicemi Emericha Dítě a Jakuby Hrušky stojí poldr neboli nádrž, která přitékající vodu zadržuje. Loni v srpnu ale Humpolec zasáhl velmi silný přívalový liják.

A v případě zmíněné lokality s sebou voda stáhla i nečistoty a hlavně bahno. Poldr se tak naplnil a přetekl, přičemž voda s bahnem zaplavila některé pozemky s rodinnými domky pod ním. „Navalila se sem půda z pole, takže se poldr ucpal a voda se valila na baráky. Nám to teklo přes zahradu a sousedy to vyplavilo,“ zavzpomínala na loňské léto žena ze zasažené lokality, která nechtěla prozradit své jméno.

Vedení humpolecké radnice mimo jiné slíbilo, že nechá celou lokalitu kolem poldru posoudit odbornou firmou. „Firma doporučuje tři možné varianty řešení nebo jejich vzájemnou kombinaci, které by efektivitu poldru smysluplně navýšily. Jedním z nich je vybudování přírodní nádrže před poldrem, která by vodu zadržela, vyčistila a pak teprve ji pustila do poldru jako takového. Toto řešení se s ohledem na fakt, že pozemek před poldrem je ve vlastnictví města, zdá reálné,“ prezentoval na červnovém zasedání Zastupitelstva města místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Kompletní studie posuzující celou lokalitu kolem poldru by měla být hotová do konce letošního července.

Ze statického posouzení technického stavu poldru po loňském přívalovém dešti také vyplynulo, že by bylo vhodné zpevnit stěnu poldru. To se má realizovat v období na přelomu letošního srpna a září.

Místní ale volají především po vybudování pořádné kanalizace. „Problém snad není ani tak v poldru, jako v kanalizaci, která tam měla být vybudovaná asi patnáct let zpátky,“ poznamenal Karel Klap, který bydlí těsně pod poldrem.

Hned po záplavě ale nechalo vedení města prověřit i stav kanalizace a inženýrských sítí, což podle humpoleckého místostarosty dopadlo dobře. „Bylo třeba „pouze“ ucpat a vyplnit díry vymleté přívalovým deštěm, takzvané kaverny. Samozřejmostí bylo vyčištění vpustí a navíc se jejich počet ještě navýšil,“ řekl Vlastimil Brukner.

Problémy s vodou během přívalových dešťů se objevily i v dalších lokalitách ve městě.

Vzhledem k tomu, že jde v rámci celého města o složitou a komplexní problematiku, musí se v souvislosti s touto věcí řešit řada dílčích kroků. „Jejich realizace je jednak finančně náročná, ale také ji komplikují vlastnické vztahy, kdy pozemky, na kterých mohou technická opatření vznikat, jsou v soukromém vlastnictví,“ doplnil Brukner.