To je výběr investičních akcí, do kterých se plánují v příštím roce pustit tři největší města na Pelhřimovsku.

Nejzásadnějším projektem v Pelhřimově budou pro rok 2021 změny v oblasti kultury. „V plánu je rekonstrukce kulturního domu Máj. Jedná se o stavební úpravy prostoru tamní malé scény včetně úpravy venkovního prostoru a vybudování nového venkovního pódia,“ informovala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Na řadu přijde i druhá etapa budování kanalizace ve Skrýšově a pokračovat chtějí Pelhřimovští také v rekonstrukci semaforů, tentokrát na křižovatce u Mountfieldu. Místní bude určitě zajímat, že radnice chce v příštím roce stavět cyklostezku kolem říčky Bělá do Vokova a in-line dráhu kolem rybníka Stráž.

Do schválení regulérního rozpočtu města, což bude nejspíš koncem února, budou v Pelhřimově hospodařit na základě rozpočtového provizoria. „Tento princip uplatňuje město pravidelně už od roku 1990,“ sdělil starosta Pelhřimova Ladislav Med.

Pozemky pro rodinné domy

Město Humpolec by rádo do svého vlastnictví v příštím roce zakoupilo pozemky pro budoucí možnou výstavbu rodinných domů. Zastupitelé tento záměr na svém prosincovém veřejném zasedání posvětili. „Rozpočtové provizorium na tento záměr počítá předběžně s částkou dvacet milionů korun,“ uvedla mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Dalším zásadním bodem je rekonstrukce ve Sluníčkově ulici, kde počítají i s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. Pro tento záměr humpolečtí zastupitelé v rozpočtovém provizoriu vyčlenili zhruba patnáct milionů korun.

Vedení humpolecké radnice myslí i na rekonstrukci budovy na Dolním náměstí, kam se bude rozšiřovat městská knihovna, druhou etapu rekonstrukce suterénu Střediska volného času jako zázemí pro volnočasové aktivity, přechod pro chodce v místní části Rozkoš nebo budování chodníku v místní části Světlice.

Na které akce se dostane a na které naopak už ne, však budou v Humpolci vědět jasněji až v únoru. „Přesnější informace budeme mít před schvalováním řádného rozpočtu města Humpolce na rok 2021, který zastupitelé mají na programu únorového veřejného zasedání. Do té doby bychom totiž měli mít k dispozici jednak vyúčtování za rok 2020, a jednak konkrétnější informace k daňovým příjmům do rozpočtu obcí, kterými se nyní zabývají zákonodárci,“ řekl místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Modernizace školy

Podle slov starosty Pacova Lukáše Vlčka bude příští rok pro samosprávy investičně velmi složitý. „S přijetím daňového balíčku, i v jeho upravené formě, dojde k výraznému snížení zdrojů na investice. V řadě oblastí ale není velký prostor na další snižování,“ přemítal Lukáš Vlček.

I v Pacově ale chtějí v příštím roce investovat do bydlení, tedy opět do budování parcel pro rodinné domy. V plánu mají také modernizovat tamní základní školu, kde chtějí vybudovat nové odborné učebny. Školu plánují v Pacově modernizovat také z pohledu bezbariérovosti a klima školy by rádi zlepšili novou vzduchotechnikou. „Ostatní investice budou spíše charakteru oprav. Více chceme investovat do projektové připravenosti pro budoucnost,“ poznamenal pacovský starosta.

I v Pacově si schvalování rozpočtu nechají až na dobu po Novém roce, s ohledem na dostupnost dat o konečném hospodaření předchozího roku. „Pro další rok bude situace o to složitější, protože dodnes nevíme, jak budou vypadat daňové příjmy,“ dodal Lukáš Vlček.

Největší investiční akce v obcích s rozšířenou působností na Pelhřimovsku:

Pelhřimov - rekonstrukce malé scény kulturního domu Máj

Humpolec – koupě pozemků pro budoucí možnou výstavbu rodinných domů

Pacov - modernizace základní školy a vybudování nových odborných učeben