Tam totiž právě probíhá likvidace azbestu, který se našel ve stěnách a stropech. Kvůli tomu se zkomplikoval a o dost prodražil už tak rozsáhlý projekt zateplení školy spolu  s výměnou oken a dveří.

„Měření proběhla dvě a v ovzduší vnitřních prostor azbest zjištěn nebyl, tudíž není důvod k obavám o zdraví žáků a personálu školy," zdůraznil starosta Jaroslav Andrle. U azbestu ve zdech nevadí, když je překrytý malbou, „nerýpe" se do něj nebo se zdi nepředělávají.

V opačném případě je ale riziko, že se jeho drobná vlákna s nádechem dostanou do plic a pak kolem nich může vzniknout rakovinné bujení.

Po nálezu azbestu se zastupitelé rozhodli veškeré zdi v přístavbě zbourat a postavit znovu, tím se projekt s celkovými náklady 31 milionů korun stal největší investicí města za poslední roky .

Naším průvodcem při vstupu do přístavby je Petr Schiguth z firmy Removal, která se specializuje na likvidaci az-bestových materiálů.

Celá budova je zakryta neprodyšnou fólií a veškeré skuliny jsou hermeticky utěsněny vycpávkami nebo pěnou.

Dostáváme speciální respirátor a bílý, na zip zapínací plášť i s kapucí. Do objektu s Petrem Schiguthem vstupujeme přes tři komory, oddělené závěsy ve formě fólií.

Uvnitř je monitorovaný podtlak, vzduch dovnitř i ven proudí přes speciální filtry. Odsávací jednotky se sérií filtrů připomínají obrovské reprobedny s tím rozdílem, že nevydávají takový hluk.

Běží sice pořád, ale přes noc jim pracovníci sníží otáčky, protože jednak není potřeba mimo pracovní dobu prostor tolik filtrovat a jednak aby tolik nerušily hlukem okolí.

V místnostech přístavby, ze kterých zbyly už jen dřevěné „kostry", jsou teď ale víc slyšet speciální obří vysavače.

Ty zachytí i drobná vlákna a pracovníci připomínající kosmonauty či ufony jimi vysávají škvíry, ze kterých předtím s nářadím v rukavicích vyškrabali kousky azbestu.

Velké azbestové desky ze stěn a stropů už jsou pryč, prošly ven „tunelem" přes dekontaminační komoru a ve speciálních utěsněných vacích s varovným označením ve více jazycích jsou před budovou připraveny na odvoz.

Pracovníci pro jistotu provádějí kontrolní „vpichy" do zbylých desek na stropě, aby se ujistili, že ty jsou opravdu už jen ze dřeva a mohou v objektu tím pádem zůstat.

Jak říká Petr Schiguth, až se tu vše vysanuje, odeberou se vzorky a pokud bude měření v pořádku, podtlak se zruší a může do prostor nastoupit druhá, už běžná stavební firma. Tu čeká vyzdění kompletně nových obvodových zdí i příček přístavby – a nyní si už venku připravuje lešení pro hlavní budovu a spojovací krček s přístavbou.

Suchá sprcha

Ven procházíme třemi už zmíněnými komorami, v prostřední je takzvaná suchá sprcha, ve které se po sejmutí oděvu a respirátoru „osprchujeme" malým kompresorem.

„Váš foťák je ale kontaminovaný, musíme ho vyhodit," žertuje Petr Schiguth. Venku se ho ptáme, jestli ho tahle práce baví. Odpovídá s úsměvem kladně – při dodržení předpisů podle něj nic nehrozí. Každopádně on i jeho lidé chodí pravidelně na častější kontroly a také rentgeny plic.

„Obdivuji pracovníky, že nasadili velké tempo a že musí ve speciálních oblecích pracovat i za takového horka," řekl už zmíněný hornocerekvický starosta Andrle.

Ten spolu s ředitelem školy Václavem Čechem předem informoval rodiče, že výjimečně bude letos školní rok ukončen už tento pátek. „Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost," píší oba v dopise.

Do 27. června ale bude k dispozici školní družina i školní stravování.

Termín dokončení stavebních prací je až 30. listopadu, ale nový školní rok by měl začít normálně 1. září, to už by jádro prací mělo být hotovo.

Výuka původně vykonávaná v přístavbě bude  po dobu jejích oprav stejně jako nyní přesunuta do hlavní budovy, ve které už loni proběhla rekonstrukce jídelny.

Prozatím zastupitelé ve škole odložili druhou etapu oprav kuchyně a ve městě pak základní technické vybavení pro sedmnáct parcel v lokalitě Kamenný vrch.

Co obnáší nově rozšířený projekt
Kromě zateplení plášťů i stropů a výměny oken i dveří v hlavní budově školy, spojovacím krčku a přístavbě se přidala i kompletní rekonstrukce interiéru přístvaby, výměna střešní krytiny, bezbariérový přístup a obnovení dekorativních prvků na hlavní budově školy. Celkové náklady jsou 31 milionů korun, na část investice půjdou dotace ve výši 10,22 milionů korun. Příští středu čeká hornocerekvické zastupitele jednání o výši úvěru – návrh je kolem 20 milionů korun.